Auto škola VISA vrši obuku vozača za sledeće kategorije vozila:

Kategorija Vozila Uslov
AM Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli 16 godina
A1 Motocikli čija zapremina nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veće od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW 16 godina
A2 Motocikli čija snaga nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg 18 godina
A Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15kW Posedovanje A2 kategorije u periodu od dve godine ili 24 godine
B Motorna vozila osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište vozača 17 godina
F Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine 16 godina

Minimalni fond časova teorijske i praktične obuke je prikazan u sledećoj tabeli:

MinFond

U rubrikama o teorijskoj obuci (TO), prvi broj označava broj časova predavanja, a drugi broj označava broj časova vežbi.VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se