A Kategorija - Test 11

Pitanje Bodova
1. Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(Заокружити три тачна одговора)
а) Кретање возила полигоном за пробне вожње или спортске приредбе.
б) Кретање бицикла бициклистичком стазом.
в) Кретање мотокултиватора земљаним путем.
г) Гурање возила по платоу намењеном кретању и окупљању лица.
д) Кретање лица по тргу.
e) Гурање бицикла пешачком стазом.
0/1
OBS - 11
2. Маса којом се возило може највише оптеретити према декларацији произвођача је:
а) носивост возила,
б) највећа дозвољена маса возила,
в) укупна маса возила,
г) највећа дозвољена укупна маса возила.
0/1
OBS - 51
3. Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је највећа ефективна снага 5 kW, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) тешки трицикл,
г) лаки трицикл.
0/1
OBS - 91
4. Прикључно возило за трактор је приказано на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 131
5. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) захтева анализу крви, односно урина,
б) ноћу на моторном возилу за време вожње у саобраћају на путу нема укључена дуга светла,
в) управља возилом под дејством психоактивних супстанци,
г) се креће брзином која је већа за више од 70 km/h од дозвољене на путу ван насеља.
0/2
PM - 2
6. Исправа којом се може документовати прекршај и други деликти се може привремено одузети:
а) до окончања поступка,
б) само уз сагласност власника, односно корисника возила,
в) најдуже 24 сата.
0/2
PM - 54
7. Ако у ситуацији приказаној на слици наставите кретање након светлосног саобраћајног знака, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 41
8. Власник возила који у прописаном року не пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 106
9. Возачу који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина више од 0,50 mg/ml до 1,20 mg/ml, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 164
10. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) ознаком на коловозу (линија заустављања),
б) знацима овлашћеног лица,
в) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза.
0/2
PS - 23
11. У ситуацији приказаној на слици возач мопеда, односно мотоцикла, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту, дужан је да:
а) постепено помера возило, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и да заузме положај тела на седишту који му омогућава потребну прегледност,
б) то изведе уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове,
в) се у саобраћај укључи на неком другом погодном месту, где ће имати довољну прегледност.
0/2
PS - 76
12. У ситуацији приказаној на слици, где свако од возила на раскрсници има првенство пролаза у односу на возило које му долази са леве стране, поступање којим ћете омогућити безбедан пролазак кроз раскрсницу је да:
а) покажете одлучност и први прођете кроз раскрсницу,
б) визуелним контактом и давањем одговарајућег знака руком захтевате од возача трактора да Вам омогући пролазак кроз раскрсницу с обзиром да имате предност у односу на путничко возило,
в) визуелним контактом и давањем одговарајућег знака руком омогућите пролаз возачу црвеног возила које има предност у односу на бело возило и пропустите трактор.
0/2
PS - 120
13. Возачу скупа возила, у ситуацији приказаној на слици:
а) дозвољено је полукружно окретање са маневрисањем,
б) није дозвољено полукружно окретање јер се мора извести са маневрисањем, односно уз кретање возила уназад,
в) дозвољено је полукружно окретање са маневрисањем, само ако се налази на путу са првенством пролаза.
0/2
PS - 160
14. Возач коме је дат знак за претицање дужан је да:
а) помери своје возило ка левој ивици коловоза,
б) помери своје возило ка десној ивици коловоза,
в) успори кретање возила.
0/3
PS - 204
15. У ситуацији приказаној на слици, претицање возила које се зауставља ради пропуштања пешака:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено,
в) није Вам дозвољено, осим на путу ван насеља.
0/3
PS - 245
16. Возачу који се креће путем са првенством пролаза непосредно испред раскрснице и на раскрсници:
а) није дозвољено претицање другог возила,
б) дозвољено је претицање другог возила,
в) дозвољено је претицање само бицикла, мопеда и мотоцикла.
0/3
PS - 285
17. Након саобраћајних знакова приказаних на слици, возач мопеда, односно мотоцикла, дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 80 km/h,
б) 60 km/h,
в) 50 km/h.
0/3
PS - 380
18. Возач који жели да прође кроз раскрсницу, на којој има првенство пролаза:
а) не сме возилом да уђе у раскрсницу, ако ће због густине саобраћаја стати у раскрсници или на пешачком прелазу и тиме ометати или онемогућити саобраћај возила, односно пешака,
б) мора возилом да уђе у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега,
в) може возилом ући у раскрсницу ако му густина саобраћаја дозвољава да не стане на пешачком прелазу, иако тиме омета саобраћај возила.
0/2
PS - 420
19. У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
0/2
PS - 461
20. На месту на коме би се онемогућио приступ другом возилу ради паркирања или излазак неком већ паркираном возилу:
а) дозвољено је само заустављање, а није дозвољено паркирање,
б) дозвољено је заустављање и паркирање,
в) није дозвољено заустављање и паркирање.
0/2
PS - 501
21. У саобраћају на путу, који није аутопут ни мотопут, моторном возилу могу бити:
а) придодата највише три прикључна возила за превоз терета,
б) придодата највише два прикључна возила за превоз терета,
в) придодато највише једно прикључно возило за превоз терета.
0/2
PS - 561
22. У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник:
а) дужни сте да звучним знаком упозорите пешаке,
б) дужни сте да пропустите пешаке,
в) нисте дужни да пропустите пешаке.
0/2
PS - 646
23. На мотопуту:
а) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом,
б) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом,
в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се може извршити без маневрисања.
0/2
PS - 697
24. Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила са првенством пролаза могу се употребљавати само:
а) када је то неопходно за ефикасно и безбедно извршење службене радње која не трпи одлагање,
б) када се одступа од правила саобраћаја,
в) ноћу и у условима смањене видљивости.
0/2
PS - 737
25. За време управљања возилом у саобраћају на путу, возачи су дужни да:
(Заокружити два тачна одговора)
а) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на опасности на које их упозоравају знакови опасности,
б) се придржавају ограничења, забрана и обавеза изражених саобраћајном сигнализацијом и да поступе у складу са њиховим значењем,
в) поступају по наредбама израженим знаковима обавештења,
г) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на ограничења, забране и обавезе изражене саобраћајном сигнализацијом,
д) своје кретање прилагоде опасностима на које их упозоравају знакови опасности.
0/2
SS - 1
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину прелаза пута преко железничке пруге у истом нивоу на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова,
б) близину места на коме се приступ возила регулише помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова,
в) близину раскрснице или обележеног пешачког прелаза на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова.
0/3
SS - 42
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешкe трициклe и тешкe четвороциклe,
б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле.
0/3
SS - 82
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
б) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз,
в) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.
0/3
SS - 122
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на коме се налази радионица за оправку возила,
б) близину места или место на коме се налази објекат за вршење техничких прегледа возила,
в) близину места или место у коме се налази служба за пружање помоћи у случају квара на возилу.
0/2
SS - 162
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) опште ограничење највеће дозвољене брзине у Републици Србији према врсти пута и обавезе употребе светала,
б) обавештење о брзинама које се препоручују на путевима у Републици Србији, у нормалним условима саобраћаја и са укљученим светлима за осветљавање пута,
в) обавештење о ограничењу средње брзине кретања према врсти пута у Републици Србији и обавезе употребе светала.
0/2
SS - 202
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме се завршава аутопут,
б) правац кретања до насељених места исписаних на знаковима,
в) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају.
0/2
SS - 242
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:
а) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша,
б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када је на коловозу снег,
в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша или снег.
0/2
SS - 282
33. У ситуацији приказаној на слици уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
SS - 322
34. Натпис приказан на слици („Пиктограм бицикла“) означава:
а) бициклистичку стазу,
б) завршетак бициклистичке стазе односно траке,
в) спојену бициклистичку и пешачку стазу.
0/2
SS - 362
35. Светлосни саобраћајни знак − зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:
а) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
б) дозвољен пролаз при чему се морају пропустити сва возила која долазе из супротног смера, односно возила која се крећу по путу на који возило улази,
в) обавезу за све учеснике у саобраћају који се крећу у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, да се крећу уз повећану опрезност.
0/3
SS - 402
36. Светлосне ознаке на путу ван насељених места, које означавају ивицу коловоза, изведене у облику штапова обојених наизменично пољима црвене и жуте боје су:
а) смерокази,
б) значке за обележавање ивице коловоза,
в) саобраћајни знакови.
0/2
SS - 442
37. Знаци које даје полицијски службеник који непосредно регулише или врши контролу саобраћаја, дају се:
(Заокружити три тачна одговора)
а) усмено,
б) рукама, односно положајем тела полицијског службеника,
в) заставицом за регулисање саобраћаја,
г) уређајима за давање светлосних и звучних знакова,
д) „стоп таблицом“,
e) знаковима са измењивим садржајем порука.
0/3
SS - 482
38. Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава:
а) да нисте дужни да се зауставите иза полицијског возилом, ако при свом кретању нисте учинили прекршај,
б) обавезу поступања по њему само када уз тај знак полицијски службеник из полицијског возила даје прописани знак за заустављање „стоп таблицом“,
в) да сте дужни да зауставите возило иза полицијског возила.
0/3
SS - 522
39. Возач возила категорије АМ, када управља возилом у саобраћају на путу:
а) не сме да има алкохола у крви,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
0/3
VZC - 92
40. Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу издају се са роком важења најдуже:
а) 7 дана,
б) 15 дана,
в) 30 дана.
0/2
VZL - 6
41. Радно кочење мотокултиватора мора дејствовати:
а) на све точкове, под условом да у случају отказа кочења на точковима једне осовине мора бити исправно кочење на точковима друге осовине,
б) само на точкове задње осовине,
в) на точкове предње или задње осовине, с тим да у случају отказа кочења на једном точку мора бити исправно кочење на другом.
0/2
VZL - 72
42. Светлост показивача правца мора бити:
а) беле боје,
б) жуте боје,
в) жуте или црвене боје.
0/2
VZL - 136
43. Уградња контролне плаве лампе за контролу укључености дугих светала на лаким четвороциклима:
а) је обавезна,
б) није обавезна,
в) је обавезна само на лаким четвороциклима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године.
0/2
VZL - 148
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se