A Kategorija - Test 13

Pitanje Bodova
1. Пешак је лице које:
(Заокружити три тачна одговора)
а) управља бициклом по путу,
б) се креће по путу,
в) сопственом снагом по путу вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство или колица за немоћна лица,
г) управља мотокултиватором по путу,
д) се креће по путу у дечјем превозном средству или у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора,
e) управља запрежним возилом по путу.
0/1
OBS - 13
2. Маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет) је:
а) највећа дозвољена укупна маса возила,
б) укупна маса возила,
в) осовинско оптерећење возила,
г) највећа дозвољена маса возила.
0/1
OBS - 53
3. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је лаки четвороцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има четири точка и његова маса не прелази 350 kg,
г) радна запремина мотора не прелази 50 cm3,
д) његова највећа ефективна снага прелази 4 kW.
0/1
OBS - 93
4. Запрежно возило је приказано на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 133
5. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возача,
б) управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе,
в) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз,
г) се у зони школе креће брзином која је преко 50 km/h већа од дозвољене.
0/2
PM - 6
6. Када је возило паркирано супротно прописима, а возач није присутан:
а) возило ће одмах бити уклоњено,
б) биће донето решење у писаној форми којим се налаже уклањање возила у року који не може бити краћи од 15 минута и један примерак решења ће бити постављен на видно место на возилу,
в) биће донето решење у писаној форми којим се налаже уклањање возила у року који не може бити краћи од 3 минута и један примерак решења ће бити постављен на видно место на возилу.
0/2
PM - 56
7. Учесник саобраћајне незгоде, у којој је неко од учесника претрпео материјалну штету и захтева вршење увиђаја, који не остане на месту саобраћајне незгоде до завршетка увиђаја, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 2 казнена поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
0/2
PNP - 43
8. Власник возила којим је учињен прекршај у случају када возач који је управљао возилом приликом извршења прекршаја није идентификован, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 108
9. Возачу возила који претиче возило испред њега на истој саобраћајној траци чији је возач дао знак за претицање, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 166
10. Возач је дужан да возило држи на таквом одстојању и растојању од других возила, односно учесника у саобраћају тако да:
(Заокружити два тачна одговора)
а) не изазива опасност,
б) растојање не буде мање од 1 m и одстојање мање од 5 m,
в) не омета друге учеснике у саобраћају,
г) растојање не буде мање од 0,5 m и одстојање мање од 20 m.
0/2
PS - 25
11. У ситуацији приказаној на слици, као кандидат за возача, крећете се на:
а) прописан начин, с обзиром да користите десну страну коловоза у смеру кретања,
б) непрописан начин, с обзиром да се крећете саобраћајном површином која није намењена за саобраћај возила којим управљате,
в) прописан начин, јер управљате возилом за оспособљавање кандидата за возача.
0/2
PS - 78
12. Возач возила који скреће удесно дужан је да скретање изврши:
а) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу коловоза,
б) крећући се крајњом саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу коловоза, ако саобраћајном сигнализацијом није другачије одређено,
в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања.
0/2
PS - 122
13. На мосту, у ситуацији приказаној на слици:
а) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера,
б) није дозвољено вршити полукружно окретање,
в) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања.
0/2
PS - 162
14. Возач претицаног возила:
а) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута,
б) не сме повећавати брзину кретања свог возила,
в) дужан је да успори кретање возила.
0/3
PS - 206
15. Возач сме возилом да врши претицање:
(Заокружити два тачна одговора)
а) на прелазу пута преко железничке или трамвајске пруге,
б) у подвожњаку и на надвожњаку,
в) на раскрсници када се креће путем са правом првенства пролаза,
г) колоне возила под пратњом.
0/3
PS - 247
16. У ситуацији приказаној на слици (црвено возило скреће на раскрсници улево), возачу жутог возила који задржава правац кретања:
а) дозвољено је претицање и то са леве стране,
б) није дозвољено претицање,
в) дозвољено је претицање и то са десне стране.
0/3
PS - 287
17. Након саобраћајних знакова приказаних на слици, возач мопеда, односно мотоцикла, дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 60 km/h,
б) 80 km/h,
в) 100 km/h,
г) 120 km/h.
0/3
PS - 382
18. У ситуацији приказаној на слици, када се возила у раскрсници испред Вас не крећу:
а) не смете возилом ући у раскрсницу, јер ћете због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу и у случају промене светлосног знака ометаћете саобраћај пешака,
б) морате возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометали возила која се крећу иза вас,
в) можете возилом ући у раскрсницу и стати на пешачком прелазу, због густине саобраћаја, јер је пешацима семафором забрањен пролаз.
0/2
PS - 422
19. Возач не сме да заустави или паркира возило:
а) само на прелазу пута преко трамвајских шина,
б) на прелазу пута преко трамвајских шина као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза,
в) на прелазу пута преко трамвајских шина као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза.
0/2
PS - 463
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 503
21. У ситуацији приказаној на слици, вучење неисправног возила на прописан начин врши:
а) возило број 1,
б) возило број 2,
в) оба возила.
0/2
PS - 581
22. Возач којем је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:
а) дужан је да звучним знаком упозори пешака,
б) није дужан да пропусти пешака,
в) дужан је да пропусти пешака.
0/2
PS - 648
23. У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту:
а) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају,
б) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом,
в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се може извршити без маневрисања и ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају.
0/2
PS - 699
24. У ситуацији приказаној на слици:
а) возило полиције има првенство пролаза,
б) првенство пролаза је регулисано семафором.
0/2
PS - 739
25. Саобраћајни знакови који су изведени са изменљивим садржајем порука:
(Заокружити два тачна одговора)
а) могу бити стално активирани,
б) могу бити активирани према потреби, односно искључени када таква потреба не постоји,
в) морају увек бити активирани, односно давати одређену поруку,
г) морају бити уклоњени када нису активирани, односно не дају одређену поруку.
0/2
SS - 3
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања,
б) близину аеродрома или место аеродрома,
в) близину дела пута на коме је честа појава јаког бочног ветра изазваног летом авиона.
0/3
SS - 44
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешкe трициклe и тешкe четвороциклe,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле.
0/3
SS - 84
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) коловоз односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
б) пружање пута са једносмерним саобраћајем,
в) место на коме се налази подземни пролаз за возила
0/3
SS - 124
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места или место на коме се налази телефонска говорница,
б) близину места или место у коме се могу добити туристичке информације,
в) близину места или место на којем је могуће користити телефон за време вожње.
0/2
SS - 164
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) почетак саобраћајне траке којом се возила не смеју кретати брзином већом од брзине која је означена на знаку,
б) почетак саобраћајне траке којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку,
в) место на коме се завршава трака којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку.
0/2
SS - 204
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме се завршава аутопут,
б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
в) правац кретања до насељеног места исписаног на знаку.
0/2
SS - 244
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:
а) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ важи када пада киша,
б) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ важи када пада снег,
в) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ не важи када пада киша.
0/2
SS - 284
33. У ситуацији приказаној на слици, разделна линија је означена бројевима:
а) 1 и 4,
б) 2 и 3,
в) 1 и 3,
г) 3 и 4.
0/2
SS - 324
34. Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:
а) место где је забрањено заустављање и паркирање на тротоару,
б) место где је забрањено заустављање и паркирање на коловозу,
в) место резервисано за аутобуско стајалиште.
0/2
SS - 364
35. Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло који даје семафор има значење:
а) дозвољен пролаз и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла,
б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) забрањен пролаз.
0/3
SS - 404
36. Светлосна ознака на путу, приказана на слици, представља:
а) смероказ,
б) значка за обележавање ивице коловоза,
в) таблу за означавање врха разделног острва.
0/2
SS - 444
37. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, када се налази на коловозу, означава:
а) обавезно заустављање за све возаче према којима је окренут длан и прса полицијског службеника,
б) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити,
в) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза.
0/3
SS - 484
38. Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава:
а) да сте дужни да зауставите возило испред полицијског возила,
б) да нисте дужни да се зауставите, ако при свом кретању нисте учинили прекршај,
в) обавезу поступања по њему само када уз тај знак полицијски службеник из полицијског возила даје прописани знак за заустављање „стоп таблицом“.
0/3
SS - 524
39. Возач возила категорије А2, када управља возилом у саобраћају на путу:
а) не сме да има алкохола у крви,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
0/3
VZC - 94
40. Рок важења регистрационе налепнице је:
а) 2 године,
б) 3 године,
в) 1 година.
0/2
VZL - 8
41. Постављање или коришћење уређаја на возилу који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу:
а) је дозвољено само ако ти уређаји на предњој страни возила не дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни не дају, односно одбијају светлост беле боје,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само ако ти уређаји не ометају остале учеснике у саобраћају.
0/2
VZL - 74
42. На моторном возилу уређај за давање звучних знакова:
а) не мора бити уграђен,
б) мора бити уграђен и изведен, као најмање један уређај, тако да даје једноличне звукове непроменљивог интензитета,
в) може бити уграђен и изведен, као најмање један уређај, тако да даје различите звукове променљивог интензитета.
0/2
VZL - 144
43. Када је постављена на место одређено од стране произвођача, угао који заклапа регистарска таблица и раван управна на хоризонталну подлогу:
а) не може прелазити 30° према горе нити 15° према доле,
б) не може прелазити 15° према горе нити 30° према доле,
в) не може прелазити 15° према горе нити 20° према доле.
0/2
VZL - 155
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se