A Kategorija - Test 14

Pitanje Bodova
1. Пешак је лице које:
(Заокружити два тачна одговора)
а) по путу клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл,
б) управља бициклом по путу,
в) управља запрежним возилом по путу,
г) гура бицикл по путу.
0/1
OBS - 14
2. Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је:
а) укупна маса скупа возила,
б) највећа дозвољена укупна маса скупа возила,
в) осовинско оптерећење скупа возила,
г) највећа дозвољена маса скупа возила.
0/1
OBS - 54
3. Моторно возило намењено за превоз терета, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 12 kW и чија је маса 500 kg, је:
а) лаки четвороцикл,
б) тешки четвороцикл,
в) путничко возило,
г) теретно возило.
0/1
OBS - 94
4. Трамвај је приказан на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 134
5. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности,
б) управља возилом које је технички неисправно,
в) нема возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада возило којим управља,
г) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз.
0/2
PM - 7
6. Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила:
а) у року који не може бити краћи од 15 минута, а полицијски службеник поставља на видно место возила обавештење о донетом решењу,
б) у року који не може бити краћи од 3 минута, а лице које уклања возило поставља на видно место возила обавештење о донетом решењу,
в) у року који не може бити краћи од 10 минута, а полицијски службеник поставља на видно место возила обавештење о донетом решењу.
0/2
PM - 57
7. Возач који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења више од шест месеци, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 5 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
0/2
PNP - 44
8. Возач који у насељу не омогући укључивање у саобраћај аутобусу који се прописно укључује у саобраћај са стајалишта, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 110
9. Возачу који претиче возило на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 167
10. Предмет односно материју која се налази на путу и која потиче са возила којим возач управља, возач је дужан да:
а) без одлагања уклони са пута,
б) настави даље кретање, јер би заустављањем ометао друге учеснике у саобраћају,
в) настави даље кретање и обавести полицију или предузеће које се стара о одражавању пута.
0/2
PS - 26
11. У саобраћају на путу возило се креће:
а) десном страном коловоза у смеру кретања,
б) левом страном коловоза у смеру кретања,
в) средином коловоза, јер на тај начин не угрожава пешаке и бициклисте.
0/2
PS - 79
12. У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
0/2
PS - 123
13. У ситуацији приказаној на слици:
а) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање,
б) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање, када пропустите возила која Вам долазе у сусрет,
в) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања.
0/2
PS - 163
14. У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:
а) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута,
б) не сме повећавати брзину кретања свог возила,
в) дужан је да успори кретање возила.
0/3
PS - 207
15. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) није дозвољено, осим ако је саобраћајна трака намењена за кретање возила из супротног смера слободна, тако да има довољно простора за безбедно претицање.
0/3
PS - 248
16. У ситуацији приказаној на слици (плаво возило скреће на раскрсници удесно), возачу белог возила који задржава правац кретања:
а) није дозвољено претицање,
б) дозвољено је претицање.
0/3
PS - 288
17. Возач возила који на раскрсници скреће улево:
а) дужан је да пропусти возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања или скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено,
б) има првенство пролаза у односу на возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања или скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено,
в) дужан је да пропусти возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања, а има првенство пролаза у односу на возило које скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено.
0/2
PS - 383
18. У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:
а) Вам је дозвољено да извршите скретање улево,
б) Вам није дозвољено да извршите скретање улево.
0/2
PS - 423
19. У ситуацији приказаној на слици, у близини трамвајских шина, прописно је паркирано:
а) црвено возило,
б) плаво возило,
в) и црвено и плаво возило.
0/2
PS - 464
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила,
в) паркирање или заустављање возила није дозвољено.
0/2
PS - 504
21. На моторном возилу за време вожње дању у саобраћају на путу морају бити укључена:
а) дуга светла,
б) кратка, односно дневна светла,
в) светла за осветљавање места где се изводе радови,
г) светла за маглу.
0/2
PS - 604
22. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите пешаке,
б) дужни сте да звучним знаком упозорите пешаке,
в) нисте дужни да пропустите пешаке.
0/2
PS - 649
23. На аутопуту:
а) је дозвољено да се врши кретање уназад само зауставном траком,
б) није дозвољено да се врши кретање уназад,
в) је дозвољено да се врши кретање уназад искључиво на краткој деоници пута уколико се тиме не угрожавају остали учесници у саобраћају.
0/2
PS - 700
24. У ситуацији приказаној на слици:
а) возило полиције које даје посебне светлосне и звучне сигнале има првенство пролаза,
б) првенство пролаза је регулисано знаковима које даје полицијски службеник.
0/2
PS - 740
25. Саобраћајни знакови се постављају:
(Заокружити два тачна одговора)
а) са десне стране пута,
б) са десне или леве стране пута,
в) на конзолни носач на објекту са десне стране пута или изнад коловозне траке,
г) са леве стране пута.
0/2
SS - 4
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину дела пута на коме често дува јак бочни ветар са леве стране,
б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу са леве стране,
в) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања.
0/3
SS - 45
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим теретних возила и аутобуса,
б) пут, односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим мотоцикaла без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
в) пут, односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим скупова возила.
0/3
SS - 85
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме се налази подземни пролаз за возила,
б) пружање пута са једносмерним саобраћајем,
в) коловоз, односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу.
0/3
SS - 125
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину болнице и упозорење возачу да својим возилом не ствара сувишну буку,
б) близину места или место на коме се налази станица за прву помоћ,
в) близину места или место на коме се налази здравствена установа у којој се врше здравствени прегледи возача.
0/2
SS - 165
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме се завршава трака којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку,
б) почетак саобраћајне траке којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку,
в) место на коме се завршава трака којом се морају кретати возила која се крећу брзином већом од брзине означене на знаку.
0/2
SS - 205
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме почиње мотопут,
б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
в) правац кретања до насељеног места исписаног на знаку.
0/2
SS - 245
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Укрштање са путем са првенством пролаза“, означава:
а) пружање пута са првенством пролаза,
б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
в) смер којим се возила морају кретати.
0/2
SS - 285
33. У ситуацији приказаној на слици разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији је означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
SS - 325
34. Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:
а) место резервисано за паркирање аутобуса и заустављање других возила,
б) место резервисано за аутобуско стајалиште,
в) место резервисано за такси возила или друга возила.
0/2
SS - 365
35. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:
а) да Вам је дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом,
б) да Вам је дозвољен пролаз, при чему морате пропустити сва возила која долазе из супротног смера, односно возила која се крећу по путу на који возило улази,
в) обавезу да се крећете уз повећану опрезност.
0/3
SS - 405
36. На врху табле за означавање врха разделног острва постављају се саобраћајни знакови који означавају:
а) препреке на путу и места на коме се изводе радови на путу,
б) коловоз односно део коловоза којим се возила морају, односно могу, кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.
0/2
SS - 445
37. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:
а) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити,
б) забрану пролаза за све учеснике у саобраћају чији смер кретања сече смер предручене руке,
в) обавезу возача да се креће у смеру предручене руке.
0/3
SS - 485
38. Моторним возилом, односно скупом возила, може самостално да управља возач који:
а) испуњава прописане услове и има уверење о положеном возачком испиту оне категорије возила којим управља,
б) испуњава прописане услове и има возачку дозволу за управљање возилом оне категорије возила којим управља,
в) има возачку дозволу.
0/2
VZC - 1
39. Возач возила категорије А, када управља возилом у саобраћају на путу:
а) не сме да има алкохола у крви,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
0/3
VZC - 95
40. Приликом промене власника, носиоца права коришћења, промене пребивалишта власника на територију другог регистарског подручја или других података који се уносе у саобраћајну дозволу за тракторе, прикључна возила за трактор и мотокултиваторе:
а) возило не подлеже поновној регистрацији ако већ има издату регистрациону налепницу у трајном важењу,
б) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница у трајном важењу,
в) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница са роком важења од једне године.
0/2
VZL - 10
41. Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на предњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост:
а) црвене боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу,
б) жуте боје видљиву са предње стране возила,
в) беле боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу.
0/2
VZL - 75
42. Уређај за давање звучних знакова мора производити звук:
а) чија јачина мора бити у прописаним границама,
б) што веће јачине,
в) чија јачина није прописана.
0/2
VZL - 145
43. Постојање уређај за обезбеђење возила од неовлашћене употребе је обавезно:
а) на аутобусима, путничким и теретним возилима,
б) само на путничким возилима,
в) само на путничким и теретним возилима.
0/2
VZL - 169
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se