A Kategorija - Test 2

Pitanje Bodova
1. Контролу над возачима и возилима у саобраћају на путевима ради примене прописа о безбедности саобраћаја врше:
(Заокружити два тачна одговора)
а) униформисани комунални полицајци,
б) униформисани полицијски службеници,
в) службеници надлежног органа за саобраћај,
г) полицијски службеници у грађанском оделу.
0/1
OBS - 2
2. Незгода у којој је начињена материјална штета на возилу и повређено лице које је управљало спортским аутомобилом на тркачкој стази за возила:
а) је саобраћајна незгода јер је повређен возач и начињена материјална штета,
б) није саобраћајна незгода јер се није догодила на путу,
в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих лица,
г) није саобраћајна незгода јер у незгоди учествовало само једно возило.
0/1
OBS - 42
3. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(Заокружити два тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h,
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има најмање два точка,
г) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3.
0/1
OBS - 82
4. Моторно возило намењено за извођење одређених радова, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 40 km/h, је:
а) теретно возило,
б) мотокултиватор,
в) радна машина.
0/1
OBS - 122
5. Пешачки прелаз на слици је означен бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
OBS - 163
6. Када је возило искључено из саобраћаја трошкове обезбеђења возила и терета и смештаја путника сноси:
а) власник, односно корисник возила,
б) орган чији је службеник наложио искључење,
в) власник, односно корисник возила, само у случају када искључење траје дуже од 24 часа.
0/2
PM - 42
7. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 150 km/h, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 27
8. Возач који након промене пребивалишта не пријави ту промену у прописаном року надлежном органу, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 95
9. Возач који дању у саобраћају на путу, не укључи кратка, односно дневна светла, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 3.000 динара,
в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
0/2
PNP - 153
10. Међусобно првенство пролаза учесника у саобраћају, који на раскрсници светлосним саобраћајним знаковима истовремено добијају право пролаза, регулише се:
а) правилима саобраћаја,
б) саобраћајним знаком,
в) ознакама на коловозу.
0/2
PS - 14
11. У ситуацији приказаној на слици возач жутог возила се укључује у саобраћај:
а) на прописан начин јер је дао десни показивач правца,
б) на непрописан начин јер се пре укључивања десног показивача правца није уверио да то може извршити на безбедан начин,
в) на прописан начин јер сте дужни да пропустите возило које се са паркинг места укључује у саобраћај.
0/2
PS - 67
12. У ситуацији приказаној на слици:
а) можете нагло да успорите возило, ради избегавања непосредне опасности,
б) не смете нагло да успорите возило,
в) не смете нагло да успори возило, већ ће саобраћајну незгоду избећи променом правца кретања возила.
0/2
PS - 111
13. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
а) није дозвољено,
б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
0/2
PS - 151
14. У ситуацији приказаној на слици, претицање са десне стране:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
0/3
PS - 195
15. На путу са по једном саобраћајном траком по смеру претицање или обилажење није дозвољено:
(Заокружити два тачна одговора)
а) на опасном успону, односно низбрдици,
б) на мосту, вијадукту, надвожњаку и у подвожњаку,
в) на почетку превоја, на превоју испред и у непрегледној кривини,
г) у тунелу.
0/3
PS - 236
16. Ако се возач након обилажења заустављене колоне не би могао безбедно укључити у саобраћајну траку намењену за смер којим се креће, обилажење:
а) је дозвољено ако постоји довољна ширина за мимоилажење са возилима из супротног смера,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само возачима мотоцикала и мопеда.
0/3
PS - 276
17. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 80 km/h,
б) 100 km/h,
в) 120 km/h,
г) 130 km/h.
0/3
PS - 324
18. Возач који при скретању пресеца бициклистичку траку:
а) дужан је да пропусти само возила која му долазе са његове десне стране крећући се том траком,
б) дужан је да пропусти возила која се крећу бициклистичком траком,
в) има првенство пролаза у односу на возила која се крећу бициклистичком траком.
0/2
PS - 411
19. Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија само у једном смеру, сме да га заустави, односно паркира:
а) само уз десну ивицу коловоза,
б) само уз леву ивицу коловоза,
в) уз десну или леву ивицу коловоза.
0/2
PS - 451
20. У ситуацији приказаној на слици, на стајалишту возила јавног градског превоза:
а) паркирање и заустављање, свих возила није дозвољено,
б) дозвољено је паркирање и заустављање, возила којима се обавља ауто такси превоз путника,
в) дозвољено је заустављање возила којима се обавља ауто такси превоз путника.
0/2
PS - 492
21. На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу, обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, дозвољено је заустављање или паркирање:
а) само возила које је означено одговарајућом ознаком,
б) возила које је означено одговарајућом ознаком и возила под пратњом,
в) возила које је означено одговарајућом ознаком или возила чији власник поседује писани доказ о инвалидитету и који је поставио на видном месту у возилу.
0/2
PS - 532
22. Пешак који се креће по коловозу на путу ван насеља:
а) мора да се креће што ближе десној ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила,
б) мора да се креће што ближе левој ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила,
в) може да се креће што ближе левој или десној ивици коловоза у смеру кретања, на начин којим не омета или не спречава саобраћај возила.
0/2
PS - 637
23. У ситуацији приказаној на слици, возач се на аутопут укључује на прописан начин путањом означеном бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3.
0/2
PS - 680
24. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
а) 1,
б) 2.
0/2
PS - 728
25. Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином:
а) која није већа од 30 km/h,
б) која није већа од 20 km/h,
в) кретања пешака, а највише 10 km/h.
0/2
PS - 789
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на коме пут наилази на обалу,
б) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина,
в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину.
0/3
SS - 33
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде,
б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак,
в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.
0/3
SS - 73
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t претичу друга моторна возила осим теретних возила и аутобуса,
б) пут, односно део пута на коме је забрањено да сва теретна возила претичу друга моторна возила осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаке трицикле и лаке четвороцикле,
в) пут, односно део пута на коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t претичу друга моторна возила осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаке трицикле и лаке четвороцикле.
0/3
SS - 113
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на путу где се завршава зона успореног саобраћаја,
б) место на путу где се завршава пешачка зона,
в) место на путу на којем се завршава пешачка стаза.
0/2
SS - 153
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
в) близину места или место на коме се налази станица за прву помоћ.
0/2
SS - 193
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место одакле престаје забрана успостављена саобраћајним знаком којим је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t претичу друга моторна возила, осим мотоцикала без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
б) пут односно део пута на коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t претичу друга моторна возила осим мотоцикала без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
в) место одакле престаје забрана претицања за путничка возила да претичу теретна возила.
0/2
SS - 233
32. Допунска табла приказана на слици означава:
а) време за које изричита забрана, обавеза, односно ограничење не важи,
б) време за које изричита забрана, обавеза, односно ограничење важи,
в) додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања.
0/2
SS - 273
33. Да ли су ознаке на коловозу и тротоару саобраћајни знакови?
а) Да.
б) Не.
0/2
SS - 313
34. Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:
а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.
0/2
SS - 353
35. Ознака на коловозу приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:
а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.
0/2
SS - 393
36. У ситуацији приказаној на слици знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:
а) забрањен пролаз трамваја,
б) слободан пролаз у одговарајућем смеру,
в) правац пружања трамвајских шина на одређеној раскрсници.
0/3
SS - 433
37. Сигнална табла приказана на слици означава:
а) краткотрајна покретна радилишта на путу,
б) препреку на путу која се налази у десној саобраћајној траци у односу на саобраћајну траку у којој се табла налази,
в) забрану саобраћаја на путу свим возилима због извођења радова на путу.
0/2
SS - 473
38. Светлосни знак − два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче других возила да:
(Заокружити три тачна одговора)
а) смање брзину кретања свог возила,
б) по потреби зауставе своје возило,
в) поступају по наредбама полицијског службеника,
г) зауставе своје возило,
д) убрзају кретање свог возила.
0/3
SS - 513
39. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије А сме да управља у саобраћају на путу:
(Заокружити два тачна одговора)
а) мотоциклом,
б) мопедом,
в) тешким четвороциклом,
г) радном машином.
0/2
VZC - 61
40. Након обављеног увиђаја саобраћајне незгоде, возач, односно власник возила, дужан је да:
а) без одлагања уклони са коловоза возило, терет, ствари или други материјал расут по путу,
б) уклони возило са коловоза и обавести управљача пута о месту на коме се налазе ствари или други материјали расути по путу,
в) уклони возило уколико је у возном стању.
0/2
VZC - 123
41. Ближи услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива прописани су:
а) Законом о безбедности саобраћаја на путевима,
б) Правилником о техничком прегледу возила,
в) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.
0/2
VZL - 42
42. На мотокултиватору:
а) не морају бити уграђени задњи катадиоптери,
б) морају бити уграђена два задња катадиоптера, црвене боје, који нису троугластог облика,
в) морају бити уграђена два задња катадиоптера троугластог облика жуте или црвене боје.
0/2
VZL - 122
43. На мотоциклу није дозвољено превозити дете млађе од:
а) 12 година,
б) 13 година,
в) 14 година.
0/2
VZL - 356
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se