A Kategorija - Test 20

Pitanje Bodova
1. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који долази из супротног смера је:
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
0/1
OBS - 20
2. Ознака на возилу којом се означава да је возило уписано у јединствени регистар возила је:
а) регистарска таблица,
б) таблица за привремено означавање,
в) саобраћајна дозвола.
0/1
OBS - 60
3. Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 4 kW и чија је маса 400 kg, је:
а) лаки четвороцикл,
б) тешки четвороцикл,
в) путничко возило,
г) мопед.
0/1
OBS - 100
4. Пут без изграђеног коловозног застора, па и када на прикључку на други пут има изграђен коловозни застор је:
а) некатегорисани пут намењен искључиво за саобраћај трактора, мотокултиватора и запрежних возила,
б) земљани пут,
в) макадамски пут.
0/2
OBS - 140
5. Ако возило које је искључено из саобраћаја, омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја полицијски службеник може:
а) привремено одузети возило док не престану разлози за искључење возача, односно возила,
б) преместити возило, односно наложити да се возило премести,
в) омогућити возачу да заврши започету вожњу до жељеног одредишта.
0/2
PM - 13
6. За прекршаје из области безбедности саобраћаја може се изрећи заштитна мера забране управљања моторним возилом у трајању од:
а) најмање 30 дана до највише једне године,
б) најмање 3 месеца до највише једне године,
в) најмање 30 дана до шест месеци.
0/2
PNP - 2
7. Возач возила који учествује у саобраћају са возилом које није уписано у јединствени регистар, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнена поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 52
8. Возач који у ситуацији када му је семафором дозвољен пролаз, уђе у раскрсницу тако да се због густине саобраћаја заустави у раскрсници и тиме заустави саобраћај, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара.
0/2
PNP - 118
9. Возачу који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења више од шест месеци, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 173
10. На делу пута на коме су постављени саобраћајни знакови о учешћу деце у саобраћају, возач:
а) може да настави кретање истом брзином, када утврди да је уочен од стране деце и да су она прилагодила кретање да би пропустила возило,
б) је дужан да вози са нарочитом опрезношћу, тако дужан да може благовремено да заустави возило,
в) је дужан да се креће брзином до 30 km/h.
0/2
PS - 32
11. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:
а) дужан је да Вас пропусти променом саобраћајне траке,
б) није дужан да мења саобраћајну траку, јер га можете претећи са десне стране,
в) није дужан да мења саобраћајну траку, уколико се креће највећом дозвољеном брзином на том делу пута.
0/2
PS - 85
12. Возило означено бројем 1, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:
а) путањом означеном бројем 1,
б) путањом означеном бројем 2,
в) било којом путањом.
0/2
PS - 129
13. При мимоилажењу са пешаком, возач је дужан да:
а) остави најмање 1 m растојања између свог возила и пешака са којим се мимоилази,
б) звучним знаком упозорења обавести пешака о свом присуству како би се пешак померио на безбедно растојање,
в) држи безбедно растојање између возила и пешака.
0/2
PS - 169
14. У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 3 претицање возила означеног бројем 2:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено, јер има право да заврши претицање два возила.
0/3
PS - 213
15. У ситуацији приказаној на слици возачу путничког возила претицање:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено.
0/3
PS - 254
16. У ситуацији приказаној на слици обилажење колона возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/3
PS - 294
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) зауставићете се и пропустити путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило,
в) имате првенство пролаза у односу на путничко возило.
0/2
PS - 389
18. У ситуацији приказаној на слици, уколико желите да наставите кретање:
а) дужни сте да употребите звучни знак упозорења,
б) нисте дужни да употребите звучни знак упозорења,
в) дужни сте да употребите звучни и светлосни знак упозорења.
0/2
PS - 429
19. У ситуацији приказаној на слици возило:
а) је прописно паркирано,
б) није прописно паркирано.
0/2
PS - 470
20. У ситуацији приказаној на слици возила су заустављана и паркирана на:
а) прописан начин,
б) непрописан начин.
0/2
PS - 510
21. За време магле, на моторном возилу морају да буду укључена:
а) кратка светла, односно светла за маглу или обе врсте светала,
б) дуга светла,
в) дневна светла.
0/2
PS - 610
22. Када наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, возач је дужан да:
а) прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака,
б) заустави своје возило испред пешачког прелаза,
в) употреби звучни знак упозорења и настави кретање.
0/2
PS - 655
23. Возила која врше пратњу возила под пратњом:
а) морају давати посебне звучне и светлосне знаке,
б) не морају давати посебне звучне и светлосне знаке, али морају давати светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала),
в) могу давати само светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала) и посебне звучне знаке.
0/2
PS - 706
24. У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:
а) не може кретати брзином која је већа од 50 km/h,
б) може кретати брзином која не угрожава безбедност других учесника у саобраћају,
в) не може кретати брзином која је за 50 km/h већа од дозвољене брзине.
0/2
PS - 746
25. Саобраћајни знакови се изводе тако да се садржај њихових порука:
а) не може мењати,
б) може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора одговарати прописаном саобраћајном знаку.
0/2
SS - 10
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем с леве стране,
в) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза спаја са споредним путем под правим углом с леве стране.
0/3
SS - 51
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме је забрањено полукружно окретање,
б) раскрсницу на којој је скретање улево забрањено,
в) забрану ступања возила на пут пре него што прођу возила из супротног смера.
0/3
SS - 91
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) смер којим се возила морају кретати,
б) пут са једносмерним саобраћајем,
в) обавештење учесницима у саобраћају о једносмерном путу.
0/3
SS - 131
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
б) близину терена или терен уређен за камповање под шаторима,
в) близину места или место на коме се налази планинарски дом.
0/2
SS - 171
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) почетак зоне намењене искључиво за кретање пешака,
б) место од којег почиње зона школе,
в) место од којег почиње зона успореног саобраћаја.
0/2
SS - 211
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
б) обавештење о називу петље на коју се наилази,
в) положај путног правца до насељеног места исписаног на знаку.
0/2
SS - 251
32. Допунска табла приказана на слици означава:
а) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
б) положај паркиралишта или гараже и удаљеност до њега,
в) паркиралиште у дужини од 200 m.
0/2
SS - 291
33. У ситуацији приказаној на слици:
а) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
б) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања,
в) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба.
0/2
SS - 331
34. Ознака приказана на слици означава:
а) место за паркирање,
б) место где је забрањено заустављање и паркирање,
в) аутобуско стајалиште.
0/2
SS - 371
35. Светлосни саобраћајни знак − црвено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:
а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
б) забрањен пролазу смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.
0/3
SS - 411
36. Опрема приказана на слици („Чеони браник“):
а) означава десну ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
б) означава забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
в) обележава препреку на путу и место на коме се изводе радови и служи за затварање пута, односно саобраћајне траке.
0/2
SS - 451
37. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:
а) смањите брзину кретања возила,
б) убрзате кретање возила,
в) померите возило ближе овлашћеном лицу које даје знак.
0/3
SS - 491
38. За време управљања моторним возилом, односно скупом возила, возач код себе:
а) мора имати возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу,
б) мора имати само личну карту, јер постоји јединствени регистар возача, путем кога је могуће извршити проверу,
в) не мора имати возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу, ако поседује међународну возачку дозволу.
0/2
VZC - 18
39. Возач возила са правом првенства пролаза, када управља возилом у саобраћају на путу:
а) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml,
в) не сме да има алкохола у крви.
0/3
VZC - 101
40. Да ли возач, коме су издате регистарске таблице за привремено означавање мора дати овлашћеном лицу на увид потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила при контроли у саобраћају на путу?
а) Да.
б) Не, ако је на увид дата потврда о техничкој исправности возила.
в) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности.
0/2
VZL - 17
41. На мопеду, односно мотоциклу, главни фарови морају бити уграђени и изведени као:
а) два или четири главна фара, од којих су два за кратко светло,
б) само као два главна фара, која могу имати дуго и кратко светло или само кратко светло,
в) један главни фар или два главна фара, од којих је један за кратко светло.
0/2
VZL - 81
42. Опрема за пружање прве помоћи величине „А“ мора постојати у:
а) мотоциклима и четвороциклима,
б) мотоциклима, тешким трициклима и тешким четвороциклима,
в) мопедима, мотоциклима, трициклима и четвороциклима.
0/2
VZL - 173
43. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 60 означава:
а) брзинску ознаку,
б) индекс носивости,
в) однос висине и ширине пнеуматика изражен у процентима.
0/2
VZL - 181
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se