A Kategorija - Test 21

Pitanje Bodova
1. У ситуацији приказаној на слици пролажење возила бр 1 поред возила бр 2 које се креће из супротног смера је:
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
0/1
OBS - 21
2. Ознака на возилу којом се одређује да возило може да учествује у саобраћају у одређеном временском року је:
а) регистарска таблица,
б) регистрациона налепница,
в) саобраћајна дозвола.
0/1
OBS - 61
3. Моторно возило, намењено за превоз терета, са електричним погоном, са четири точка, највеће трајне номиналне снаге 4 kW и чија маса износи 500 kg, је:
а) лаки четвороцикл,
б) тешки четвороцикл,
в) путничко возило,
г) теретно возило.
0/1
OBS - 101
4. Које од наведених услова мора испуњавати аутопут:
(Заокружити три тачна одговора)
а) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком,
б) пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова не морају бити физички одвојене,
в) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила,
г) државни пут намењен за саобраћај моторних возила,
д) пут обележен прописаном ознаком на коловозу,
e) пут са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем.
0/2
OBS - 141
5. Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:
а) свако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја,
б) возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја када исто омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
в) свако возило чији возач је прекршио и показује намеру за даље кршења прописа о безбедности саобраћаја.
0/2
PM - 14
6. Ако се у ситуацији приказаној на слици не зауставите док лица улазе, односно излазе из трамваја, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора до 30 дана.
0/2
PNP - 3
7. Возач возила које је упућено на контролни технички преглед, који не омогући вршење контролног техничког прегледа, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнена поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 53
8. Возач који претиче друго возило преко прелаза пута преко железничке пруге, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара.
0/2
PNP - 119
9. Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возила из саобраћаја, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 174
10. Возач возила који обилази аутобус заустављен на стајалишту:
а) дужан је да заустави возило, на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, док путници излазе или улазе у возило,
б) мора да управља возилом тако да не угрожава лице које у аутобус улази или излази,
в) обилажење може извршити уколико се креће брзином кретања пешака.
0/2
PS - 33
11. Возач је дужан да се по путу креће:
а) што ближе разделној линији,
б) што ближе десној ивици коловоза,
в) средином коловозне траке.
0/2
PS - 88
12. У ситуацији приказаној на слици, настављате кретање кроз раскрсницу на прописан начин путањом означеном бројем:
а) 1 и 2,
б) 1,
в) 2.
0/2
PS - 130
13. Уколико због препреке на путу, која се налази у саобраћајној траци којом се возило креће, возач не може да остави довољно растојање између свог возила и возила са којим се мимоилази, дужан је:
(Заокружити два тачна одговора)
а) да успори кретање свог возила, да би пропустио возилa из супротног смера,
б) настави кретање обилажењем препреке, јер има првенство пролаза у односу на возила из супротног смера,
в) да по потреби заустави возило, да би пропустио возилa из супротног смера,
г) да се заустави и пропусти само једно возило које му долази у сусрет.
0/2
PS - 170
14. У ситуацији приказаној на слици:
а) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач теретног возила испред Вас проценио да се претицање може извршити на безбедан начин, о чему Вас обавештава десним показивачем правца,
б) није дозвољено отпочети претицање, јер се Ви морате непосредно уверити да претицање можете извршити на безбедан начин,
в) није дозвољено отпочети претицање јер возач теретног возила испред Вас уз десни показивач правца није дао и јасан знак руком да се претицање може извршити на безбедан начин.
0/3
PS - 214
15. У ситуацији приказаној на слици претицање теретног возила:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено,
в) је дозвољено када возило испред Вас заврши претицање.
0/3
PS - 255
16. У ситуацији приказаној на слици возач мопеда, односно мотоцикла, који се претиче:
а) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута,
б) не сме повећавати брзину кретања свог возила,
в) дужан је да успори кретање возила.
0/3
PS - 295
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) имате право првенства пролазау односу на возило које скреће улево,
б) дужни сте да пропустите возило које скреће улево.
0/2
PS - 390
18. У ситуацији приказаној на слици:
а) светлосним и звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред да Вас омета спором вожњом,
б) стрпљиво ћете наставити вожњу до места на којем можете извршити претицање,
в) звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред да Вас омета спором вожњом.
0/2
PS - 430
19. Возач не сме да заустави или паркира возило на:
(Заокружити два тачна одговора)
а) мосту,
б) успону,
в) надвожњаку,
г) низбрдици.
0/2
PS - 471
20. На пешачкој стази заустављање или паркирање возила:
а) је дозвољено када остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 метара који није уз ивицу коловоза,
б) је дозвољено,
в) није дозвољено.
0/2
PS - 511
21. Заустављено или паркирано возило на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости:
а) мора имати укључена позициона, односно паркирна светла,
б) не мора имати укључена светла,
в) мора имати укључена кратка светла.
0/2
PS - 611
22. У ситуацији приказаној на слици, возач путничког возила дужан је да:
а) заустави своје возило испред пешачког прелаза,
б) прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака,
в) употреби звучни знак упозорења и настави кретање.
0/2
PS - 656
23. Посебни светлосни и звучни знаци возила под пратњом су:
а) црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале и звучни знак променљиве фреквенције,
б) најмање једно плаво трепћуће или ротационо светло и звучни знак променљиве фреквенције,
в) жута ротациона или трепћућа светла.
0/2
PS - 707
24. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/2
PS - 747
25. Саобраћајни знакови којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су:
а) знакови опасности,
б) знакови изричитих наредби,
в) знакови обавештења.
0/2
SS - 11
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину тунела на путу,
б) близину надвожњака,
в) близину подвожњака.
0/3
SS - 52
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку.
0/3
SS - 92
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) коловоз, односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
б) пружање путева са једносмерним саобраћајем,
в) смерове у којима је дозвољено кретање возила.
0/3
SS - 132
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
б) близину терена или терен за боравак у приколицама,
в) близину терена или терен за камповање под шаторима и у приколицама.
0/2
SS - 172
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) завршетак зоне у којој је ограничена брзина кретања возила до 30 km/h,
б) место где се завршава зона успореног саобраћаја,
в) место где се завршава зона школе.
0/2
SS - 212
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут којим се возило мора кретати ако намерава да скрене улево на следећој раскрсници на којој је скретање улево забрањено,
б) смер и ток преусмереног саобраћаја када је због радова на путу, привремених препрека или оштећења коловоза, пут затворен,
в) близину и положај пута који нема излаз.
0/2
SS - 252
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:
а) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза,
б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза,
в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза.
0/2
SS - 292
33. У ситуацији приказаној на слици:
а) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
б) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
в) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.
0/2
SS - 332
34. Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:
а) место за подужно паркирање,
б) место за управно паркирање,
в) место за косо паркирање.
0/2
SS - 372
35. Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло, са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:
а) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама.
0/3
SS - 412
36. Опрема приказана на слици („Усмеравајући браник“):
а) означава место на путу где се наилази на оштру кривину,
б) означава пут са једносмерним саобраћајем,
в) обележава препреку на путу и место на коме се изводе радови и служи за затварање пута, односно саобраћајне траке.
0/2
SS - 452
37. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава да:
а) возач у чијем смеру се даје знак треба да смањи брзину кретања возила,
б) је возач у чијем смеру се даје знак обавезан да заустави возило,
в) је возач у чијем смеру се даје знак обавезан да уклони возило са коловоза.
0/3
SS - 492
38. Возач коме је издата пробна возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:
а) најмање 18 казнених поена,
б) најмање 12 казнених поена,
в) најмање 9 казнених поена.
0/2
VZC - 19
39. Возач возила којим се обавља јавни превоз ствари, када управља возилом у саобраћају на путу:
а) не сме да има алкохола у организму,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
0/3
VZC - 102
40. Када управља возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, возач:
а) се може кретати на целој територији Републике Србије у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила,
б) је дужан да се креће релацијом и у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила,
в) се може кретати само на подручју органа који је издао регистарске таблице за привремено означавање возила.
0/2
VZL - 18
41. Светлост главних фарова мора бити:
а) плаве или жуте боје,
б) боје одређене од стране произвођача возила,
в) беле боје.
0/2
VZL - 83
42. Пнеуматици на истој осовини морају бити једнаки по:
(Заокружити три тачна одговора)
а) конструкцији (радијални, дијагонални и са укрштеним појасевима),
б) дубини газећег слоја,
в) години производње,
г) произвођачу и типу,
д) врсти (летњи, зимски),
e) индексу брзине.
0/2
VZL - 177
43. У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н конструкција је исказана кодом:
а) 195/65,
б) 89
в) 16
г) R,
д) Н.
0/2
VZL - 182
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se