A Kategorija - Test 25

Pitanje Bodova
1. У ситуацији приказаној на слици пролажење теретног возила поред заустављеног путничког возила је:
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
0/1
OBS - 25
2. Возило је приказано на сликама означеним бројевима:
а) 1, 2, 4 и 5,
б) 1, 2, 3 и 6,
в) 1, 3, 4 и 6,
г) 2, 3, 5 и 6.
0/1
OBS - 65
3. Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 22 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:
а) тешки четвороцикл,
б) путничко возило,
в) аутобус.
0/1
OBS - 105
4. Коловозна трака је на слици означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
OBS - 145
5. Возач који је под дејством алкохола ће бити задржан до отрежњења, а најдуже 12 сати, ако има садржај алкохола у крви већи од:
а) 0,50 mg/ml,
б) 1,00 mg/ml,
в) 1,20 mg/ml.
0/2
PM - 18
6. Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања његовог искључења из саобраћаја, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 10 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 7
7. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 130 km/h, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 3 казненa поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 69
8. Возач који паркира возило на делу пута где је ширина слободног пролаза од паркираног возила до неиспрекидане уздужне линије на коловозу, мања од три метра, казниће се:
а) новчаном казном од 30.000 динара до 50.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара.
0/2
PNP - 123
9. Возачу коме возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије за поједине врсте возила (дужина, ширина и висина), заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 179
10. Када је на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, заустављено возило за организован превоз деце, ради њиховог уласка или изласка, возачи осталих возила који се крећу тим путем:
а) могу да наставе кретање возила уколико пролазак поред тог возила могу извршити без угрожавања других учесника у саобраћају,
б) дужни су да прилагоде брзину возила, тако да могу безбедно да зауставе возило, како не би угрозили децу која улазе, односно излазе из возила,
в) дужни су да се зауставе док деца улазе, односно излазе из возила.
0/2
PS - 37
11. У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се не налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:
а) возилом заузму положај уз десну ивицу саобраћајне траке,
б) возилом заузму положај уз леву ивицу саобраћајне траке,
в) возило оставе у положај у ком се затекло у тренутку застоја,
г) возилом заузму положај по средини саобраћајне траке.
0/2
PS - 94
12. У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
0/2
PS - 134
13. У ситуацији приказаној на слици, безбедно поступање је да:
а) успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите и пропустите возило које Вам долази у сусрет,
б) наставите кретање јер имате предност у односу на возача возила које Вам долази у сусрет, а возач другог возила је дужан да кретањем уназад или на други начин, помери своје возило и заузме на путу положај који омогућава мимоилажење,
в) наставите кретање и коришћењем потребне површине тротоара омогућите мимоилажење.
0/2
PS - 174
14. У ситуацији приказаној на слици претицање колоне возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/3
PS - 218
15. У ситуацији приказаној на слици претицање теретног возила:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
0/3
PS - 259
16. У ситуацији приказаној на слици обилажење возила које се зауставило ради пропуштања пешака:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
0/3
PS - 299
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
0/2
PS - 394
18. У ситуацији приказаној на слици:
а) светлосним и звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред Вас да убрза процес покретања,
б) стрпљиво ћете сачекати да возач возила испред Вас настави кретање,
в) звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред Вас да убрза процес покретања.
0/2
PS - 434
19. У ситуацији приказаној на слици паркирање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/2
PS - 475
20. У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено уколико је остављен слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m.
0/2
PS - 515
21. Из возила или са возила на путу животиње је:
а) дозвољено водити,
б) забрањено водити,
в) забрањено водити, осим на путу ван насеља.
0/2
PS - 619
22. На прелазу пута преко железничке пруге возач:
а) има првенство пролаза у односу на шинско возило,
б) је дужан да пропусти шинско возило,
в) је дужан да пропусти шинско возило, када оно долази са десне стране, а има првенство пролаза када оно долази са леве стране.
0/2
PS - 660
23. Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом могу се употребљавати само:
а) када се врши пратња,
б) када се одступа од правила саобраћаја,
в) ноћу и у условима смањене видљивости.
0/2
PS - 711
24. Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да:
(Заокружити три тачна одговора)
а) по потреби помери возило са коловоза,
б) по потреби заустави возило,
в) обавезно помери возило са коловоза,
г) обавезно заустави возило,
д) се придржава наредби које му дају лица из возила са првенством пролаза.
0/2
PS - 751
25. Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:
а) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места,
б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности,
в) не мора имати допунску таблу.
0/3
SS - 16
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) коловоз односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
б) близину раскрснице на којој се саобраћај одвија у кружном току,
в) место на коме је забрањено полукружно окретање.
0/3
SS - 56
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
б) обавештење возачу да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера,
в) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера.
0/3
SS - 96
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пружање путева са једносмерним саобраћајем,
б) смерове у којима се возила смеју кретати,
в) коловоз, односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу.
0/3
SS - 136
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места или место у коме се налази служба за гашење пожара,
б) близину места или место на коме је обавезно гашење отвореног пламена помоћу апарата за гашење почетних пожара који је саставни део опреме возила,
в) близину места или место где постоји апарат за гашење почетних пожара.
0/2
SS - 176
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на коме се деца чешће и у већем броју крећу,
б) место од којег почиње зона школе,
в) место од којег почиње зона успореног саобраћаја.
0/2
SS - 216
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место где почиње затварање једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру,
б) приближавање сужењу коловоза са леве стране које може да представља извесну опасност,
в) почетак саобраћајне траке којом се морају кретати спора возила.
0/2
SS - 256
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:
а) паркирање на тротоару и коловозу под углом у односу на подужну осу коловоза,
б) паркирање на тротоару и коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
в) паркирање на тротоару и коловозу управно на подужну осу коловоза.
0/2
SS - 296
33. У ситуацији приказаној на слици:
а) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
б) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
в) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.
0/2
SS - 336
34. Линија заустављања, косници, граничници, пешачки прелази и прелази бициклитичке стазе преко коловоза су:
а) уздужне ознаке на коловозу,
б) попречне ознаке на коловозу,
в) остале ознаке на коловозу.
0/2
SS - 376
35. На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, њихов распоред је:
а) црвено горе, жуто у средини, а зелено доле,
б) зелено горе, жуто у средини, а црвено доле,
в) црвено горе, зелено у средини, а жуто доле.
0/3
SS - 416
36. У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:
а) препреку на путу, односно место где се изводе радови на путу, при чему се обилазак врши са десне стране,
б) место на путу где се наилази на оштру кривину,
в) пут са једносмерним саобраћајем.
0/2
SS - 456
37. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:
а) да возачи који возилима долазе са његових бочних страна морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника имају право пролаза,
б) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза,
в) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне рукe, не могу на безбедан начин зауставити.
0/3
SS - 496
38. Здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности морају се у одређеном року подвргавати:
(Заокружити два тачна одговора)
а) сви возачи који управљају моторним возилима,
б) возачи који управљају моторним возилима, односно скупом возила којима се обавља јавни превоз,
в) возачи који управљају возилима којима се обавља превоз опасних материја,
г) возачи којима је управљање моторним возилима основно занимање.
0/3
VZC - 23
39. Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица:
(Заокружити два тачна одговора)
а) није обавезно да предузима било какве радње, односно мора обићи место саобраћајне незгоде на начин који неће довести до уништења трагова уколико је то могуће,
б) обавезно је да у складу са својим знањима, способностима и могућностима пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди и по потреби их превезе до најближе здравствене установе,
в) обавезно је да се што пре удаљи са места саобраћајне незгоде и обавести најближу службу помоћи на путу,
г) обавезно је да предузме све што је у његовој моћи да спречи увећавање постојећих, односно настајање нових последица.
0/2
VZC - 106
40. Физичко лице које није власник возила које је предмет финансијског лизинга, односно закупа:
а) сме у саобраћају на путу користити возило одмах након закључења финансијског лизинга, односно закупа,
б) не сме у саобраћају на путу користити возило пре него што се податак о коришћењу не упише у саобраћајну дозволу.
0/2
VZL - 22
41. Светлосни сноп дугог светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:
а) најмање 40 m пута,
б) најмање 80 m пута,
в) најмање 100 m пута.
0/2
VZL - 90
42. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 60 означава:
а) брзинску ознаку,
б) индекс носивости,
в) однос висине и ширине пнеуматика изражен у процентима.
0/2
VZL - 181
43. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака Т означава:
а) да пнеуматик може да се нарезује,
б) брзинску ознаку пнеуматика,
в) да је пнеуматик радијални.
0/2
VZL - 188
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se