A Kategorija - Test 26

Pitanje Bodova
1. Радња коју предузимате у ситуацији приказаној на слици пролажењем возила поред паркираног возила је:
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
0/1
OBS - 26
2. Возило је бицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(Заокружити два тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
в) има најмање два точка,
г) има два точка,
д) покреће се снагом возача, односно путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно точкове.
0/1
OBS - 66
3. Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:
а) тешки четвороцикл,
б) путничко возило,
в) аутобус.
0/1
OBS - 106
4. Саобраћајнe тракe, на аутопуту, су на слици означене бројевима:
(Заокружити два тачна одговора)
а) 1 и 3,
б) 2 и 3,
в) 4, 5 и 6,
г) 4 и 5,
д) 7 и 8.
0/2
OBS - 146
5. Возач који одбије да се подвргне испитивању на присуство алкохола и/или других психоактивних супстанци ће бити:
а) само искључен из саобраћаја,
б) спроведен у одговарајућу установу да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја,
в) искључен из саобраћаја и обавезно задржан.
0/2
PM - 19
6. Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возила из саобраћаја, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 10 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
0/2
PNP - 8
7. Возач возила који врши полукружно окретање возила у тунелу, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казненa поена,
б) новчаном казном од 3.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 70
8. Возач који паркира возило на стајалишту за возила јавног саобраћаја, казниће се:
а) новчаном казном од 30.000 динара до 50.000 динара,
б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 124
9. Возачу који се не заустави пред прелазом пута преко железничке пруге када им је светлосним саобраћајним знаком којим се најављује приближавање воза прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу без браника забрањен пролаз, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 180
10. У ситуацији приказаној на слици возачи возила:
а) могу да наставе кретање возила уколико пролазак поред аутобуса могу извршити без угрожавања других учесника у саобраћају,
б) дужни су да прилагоде брзину возила, тако да могу безбедно да зауставе возило, како не би угрозили децу која улазе, односно излазе из аутобуса,
в) дужни су да се зауставе док деца улазе, односно излазе из аутобуса.
0/2
PS - 38
11. У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:
а) возилом заузму положај уз десну ивицу саобраћајне траке,
б) возило оставе у положај у ком се затекло у тренутку застоја,
в) возилом заузму положај по средини саобраћајне траке,
г) возилом заузму положај уз леву ивицу саобраћајне траке.
0/2
PS - 95
12. Возач возила које скреће удесно:
а) има првенство пролаза у односу на возило које се креће са његове десне стране, саобраћајном траком за возила јавног превоза путника,
б) дужан је да пропусти возило које се креће са његове десне стране, саобраћајном траком за возила јавног превоза путника,
в) дужан је да скретање изврши из саобраћајне траке за возила јавног превоза путника, након пропуштања возила која се крећу том траком.
0/2
PS - 135
13. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите и пропустите возило које Вам долази у сусрет,
б) имате предност у односу на возило које Вам долази у сусрет,
в) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите да би пропустили само прво возило из супротног смера.
0/2
PS - 175
14. У ситуацији приказаној на слици, ако се возач жутог возила уверио да може извршити претицање без угрожавања и ометања саобраћаја из супротног смера, односно да може без ометања ући између свих возила које претиче, дозвољено му је претицање:
а) свих возила,
б) највише два возила,
в) највише три возила.
0/3
PS - 219
15. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
0/3
PS - 260
16. У ситуацији приказаној на слици обилажење површине која није намењена за саобраћај возила Вам је дозвољено:
а) са леве стране,
б) са десне стране,
в) и са леве и са десне стране.
0/3
PS - 300
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
0/2
PS - 395
18. Ако се поред коловоза налази дете које не обраћа пажњу на кретање возила:
а) возач је дужан да употреби звучни знак упозорења,
б) возач није дужан да употреби звучни знак упозорења.
0/2
PS - 435
19. Возач не сме да заустави или паркира возило:
а) на делу пута на коме постоји неиспрекидана разделна линија,
б) на делу пута на коме постоји удвојена неиспрекидана разделна линија,
в) на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до неиспрекидане разделне линије на коловозу била мања од три метра.
0/2
PS - 476
20. На трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу:
а) није дозвољено заустављање или паркирање возила,
б) дозвољено је заустављање или паркирање возила,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 516
21. У ситуацији као на слици, вођење животиње са возила у саобраћају на путу:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено, само уколико се возило креће брзином кретања пешака.
0/2
PS - 620
22. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите шинско возило,
б) имате првенство пролаза у односу на шинско возило.
0/2
PS - 661
23. Возила под пратњом имају првенство пролаза у односу на сва друга возила на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан:
(Заокружити два тачна одговора)
а) светлосним саобраћајним знаковима,
б) саобраћајним знаковима, односно ознакама на коловозу,
в) знаковима полицијског службеника,
г) правилима саобраћаја.
0/2
PS - 712
24. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
а) 1,
б) 2.
0/2
PS - 752
25. Знак опасности који је постављен на путу у насељу на удаљености мањој од 150 m испред опасног места:
а) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места,
б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности,
в) не мора имати допунску таблу.
0/3
SS - 17
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу,
б) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима,
в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима.
0/3
SS - 57
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе материје које могу да изазову загађивање воде,
б) пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
0/3
SS - 97
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
б) обавештење возачу да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера,
в) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера.
0/2
SS - 137
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) саобраћајну траку која је намењена само за кретање возила јавног превоза путника,
б) место на коме се налази аутобуско стајалиште,
в) место на коме се налази трамвајска станица.
0/2
SS - 177
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место где се завршава део пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу,
б) завршетак зоне школе,
в) место где се завршава зона успореног саобраћаја.
0/2
SS - 217
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место где почиње затварање једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру,
б) приближавање сужењу коловоза са десне стране које може да представља извесну опасност,
в) завршетак саобраћајне траке којом се морају кретати спора возила.
0/2
SS - 257
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:
а) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза,
б) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
в) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза.
0/2
SS - 297
33. У ситуацији приказаној на слици жуто возило:
а) мора се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања,
б) мора се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
в) зауставиће се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба.
0/2
SS - 337
34. Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред светлосног саобраћајног знака, означава:
а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само ако му је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз,
в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само када је постављен и саобраћајни знак „Обавезно заустављање“.
0/2
SS - 377
35. У ситуацији приказаној на слици, кретање можете наставити:
а) путањама 1 и 2,
б) само путањом 1,
в) путањама 1, 2 и 3.
0/3
SS - 417
36. У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:
а) препреку на путу, односно место где се изводе радови на путу, при чему се обилазак врши леве стране,
б) место на путу где се наилази на оштру кривину,
в) пут са једносмерним саобраћајем.
0/2
SS - 457
37. У ситуацији приказаној на слици:
а) можете да наставите кретање право, када пропустите возила која се крећу путем са којим се пут којим се крећете укршта,
б) можете да наставите кретање право, јер Вам је знаком који даје полицијски службеник то дозвољено,
в) дужни сте да зауставите возило.
0/3
SS - 497
38. Возачи који управљају моторним возилом, односно скупом возила којима се обавља јавни превоз, морају се подвргавати здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности за возача:
а) у року који не може бити дужи од три године,
б) у року који не може бити дужи од пет годинa,
в) сваке године.
0/3
VZC - 24
39. Возач је дужан да заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, постави сигурносни троугао на безбедном растојању, обавести полицију и/или службу хитне помоћи и предузме друге расположиве мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о постојању незгоде:
а) када је учествовао у саобраћајној незгоди без обзира на њене последице,
б) када је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета,
в) када учесник који је изазвао саобраћајну незгоду неће да надокнади малу материјалну штету која је наступила као последица те незгоде.
0/2
VZC - 107
40. У случају губитка или нестанка регистарске таблице, односно регистрационе налепнице, власник, односно возач је дужан:
а) да у року од 7 дана обавести организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, која је издала регистарске таблице, односно регистрациону налепницу,
б) да у року од 7 дана обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова,
в) да одмах о томе обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова.
0/2
VZL - 23
41. Светлосни сноп кратког светла трактора, мопеда, трицикала и четвороцикала:
а) мора бити изведен само као десносмерни асиметрични,
б) може бити изведен као симетрични или десносмерни асиметрични,
в) мора бити изведен само као симетрични.
0/2
VZL - 92
42. У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н конструкција је исказана кодом:
а) 195/65,
б) 89
в) 16
г) R,
д) Н.
0/2
VZL - 182
43. Ознака на пнеуматику TWI означава:
а) индекс брзине,
б) индекс носивости,
в) положај индикатора истрошености пнеуматика.
0/2
VZL - 191
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se