A Kategorija - Test 27

Pitanje Bodova
1. Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је:
а) видљивост,
б) прегледност,
в) дужина прегледности.
0/1
OBS - 27
2. Бицикл је приказан на сликама означеним бројевима:
(Заокружити два тачна одговора)
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 67
3. Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 8 места за седење укључујући и место за седење возача, је:
а) тешки четвороцикл,
б) путничко возило,
в) аутобус.
0/1
OBS - 107
4. Саобраћајна трака је на слици означена бројевима:
(Заокружити два тачна одговора)
а) 5 и 6,
б) 2 и 3,
в) 8 и 9,
г) 4 и 7,
д) 1 и 8.
0/2
OBS - 147
5. Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви мањи од 1,20 mg/ml:
а) мора бити обавезно задржан,
б) може бити задржан само ако изражава намеру, односно ако постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом након што је искључен из саобраћаја,
в) може бити задржан само ако је изазвао саобраћајну незгоду.
0/2
PM - 20
6. Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања заштитне мере, односно мере безбедности, забране управљања моторним возилом, казниће се:
а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
0/2
PNP - 9
7. Возач који у ситуацији приказаној на слици врши претицање колоне возила, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 71
8. Возач који паркира возило на месту на коме онемогућaва излазак неком већ паркираном возилу, казниће се:
а) новчаном казном од 30.000 динара до 50.000 динара,
б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 125
9. Возачу који управља возилом након истека рока важења регистрационе налепнице, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 181
10. У ситуацији приказаној на слици:
а) возач возила који долази иза аутобуса мора да се заустави док деца улазе, односно излазе из аутобуса, а возач возила из супротног смера може да настави кретање,
б) возач возила из супротног смера може да настави кретање, а возач возила који долази иза аутобуса може обићи аутобус када пропусти возило из супротног смера,
в) возачи оба возила дужни су да се зауставе док деца улазе, односно излазе из аутобуса.
0/2
PS - 39
11. У случају застоја саобраћаја на путу са физичким одвојеним коловозним тракама, возачи су увек дужни да заузимањем положаја уз десну, односно леву ивицу саобраћајне траке, оставе слободан простор намењен да у случају потребе омогуће пролаз:
а) возила која врше јавни превоз путника,
б) возила чија ширина омогућава кретање возила тим простором,
в) возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза.
0/2
PS - 96
12. У ситуацији приказаној на слици, када на раскрсници скрећете удесно:
а) дужни сте да пропустите возило које се креће са Ваше десне стране, а скретање удесно извршите из саобраћајне траке којом се крећете,
б) имате првенство пролаза у односу на возило које се креће са Ваше десне стране,
в) дужни сте да скретање извршите из саобраћајне траке која је уз десну ивицу коловоза, након пропуштања возила које се креће том траком ако његова удаљеност и брзина то захтевају.
0/2
PS - 136
13. Уколико је због недовољне ширине пута мимоилажење онемогућено:
(Заокружити два тачна одговора)
а) дужан је да се заустави возач коме је то, с обзиром на карактеристике и стање пута и саобраћајну ситуацију, лакше да изведе,
б) дужан је да се заустави возач који са десне стране нема банкину или тротоар чија површина би омогућила кретање ради мимоилажења,
в) возач којем је то, с обзиром на карактеристике и стање пута и саобраћајну ситуацију, лакше да изведе, дужан је да по потреби, кретањем уназад или на други начин, помери своје возило и заузме на путу положај који омогућава мимоилажење,
г) возила могу наставити кретање уколико ширина банкине или тротоара омогућава њихово мимоилажење.
0/2
PS - 176
14. У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 1:
а) није дозвољено да отпочне претицање, због ознака на коловозу,
б) није дозвољено да отпочне претицање, јер је возач који се креће иза њега отпочео претицање,
в) је дозвољено да отпочне претицање, јер има предност у односу на возило означено бројем 2 пошто се креће непосредно иза возила чије претицање намеравају да изврше возачи оба возила.
0/3
PS - 220
15. У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено јер претиче споро возило.
0/3
PS - 261
16. Обилажење возач сме да врши само:
(Заокружити два тачна одговора)
а) ако је растојање од возила које се обилази веће од 0,5 m,
б) када на путу има довољно простора за безбедно обилажење и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера,
в) ако на коловозу нема поледице или снега,
г) ако тиме не угрожава друге учеснике у саобраћају.
0/3
PS - 301
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
б) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило.
0/2
PS - 396
18. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да употребите звучни знак упозорења,
б) нисте дужни да употребите звучни знак упозорења.
0/2
PS - 436
19. Возач не сме да заустави или паркира возило:
а) на делу пута на коме постоји неиспрекидана ивична линија,
б) на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до супротне ивице коловоза била мања од три метра,
в) на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до испрекидане разделне линије на коловозу била мања од три метра.
0/2
PS - 477
20. У ситуацији приказаној на слици (трг):
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 517
21. Уколико се животиња превози у возилу, превоз се обавља:
а) на начин да се не угрожава или омета возач, односно остали учесници у саобраћају,
б) тако да животиња мора бити у кавезу, односно у одговарајућем простору,
в) тако да животиња не сме бити у простору за путнике.
0/2
PS - 622
22. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите шинско возило,
б) имате првенство пролаза у односу на шинско возило.
0/2
PS - 662
23. У ситуацији приказаној на слици:
а) возило под пратњом има првенство пролаза,
б) првенство пролаза је регулисано семафором.
0/2
PS - 713
24. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
а) 1,
б) 2.
0/2
PS - 753
25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
б) смер којим се возила морају кретати,
в) пут са једносмерним саобраћајем.
0/3
SS - 18
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину дела пута опасног због преласка дивљачи преко пута,
б) близину дела пута на коме домаће животиње под надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута,
в) стазу којом се морају кретати јахачи, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.
0/3
SS - 58
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе материје које могу да изазову загађивање воде,
б) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
0/3
SS - 98
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) коловоз, односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
б) пружање путева са једносмерним саобраћајем,
в) смерове у којима се возила смеју кретати.
0/3
SS - 138
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на коме пут наилази на речну, односно морску обалу,
б) близину места на коме се на путу налази покретни мост,
в) близину луке, пристаништа, односно трајекта или место у коме се налази лука, пристаниште, односно трајект.
0/2
SS - 178
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол приказан на знаку,
б) да је одређена саобраћајна трака намењена за кретање возила чији је симбол приказан на знаку,
в) да је на тој деоници пута забрањено кретање врсте возила чији је симбол приказан на знаку.
0/2
SS - 218
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) удаљеност до места на коме се затвара једна саобраћајна трака,
б) удаљеност до места сужења коловоза са леве стране које може да представља извесну опасност,
в) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила.
0/2
SS - 258
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Опасност на путу”, означава:
а) близину дела пута односно места на коме постоји опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега,
б) деоницу пута на коме се снег чисти машински,
в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када је на коловозу снег.
0/2
SS - 298
33. У ситуацији приказаној на слици:
а) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
б) се не морате зауставити јер возило долази са Ваше леве стране,
в) испрекидана линија заустављања Вас обавезује да се морате увек зауставити непосредно испред те линије без обзира на саобраћајну ситуацију.
0/2
SS - 338
34. У ситуацији приказаној на слици:
а) морате се зауставити непосредно пре линије заустављања,
б) морате се зауставити на линији прегледности,
в) можете проћи без заустављања.
0/2
SS - 378
35. Светлосни саобраћајни знак − жута трепћућа стрелица, приказан на слици, означава:
а) обавезну промену саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, односно саобраћајне траке у којој се овај знак налази и обавезу кретања саобраћајном траком на коју упућује стрелица,
б) почетак саобраћајне траке намењене за кретање возила јавног превоза путника,
в) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.
0/3
SS - 418
36. Опрема приказана на слици („Запрека“) означава:
а) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
б) забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
в) бочне стране радилишта, односно привремених препрека на путу, на местима где се врши потпуно затварање саобраћаја.
0/2
SS - 458
37. Знак полицијског службеника − хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту, приказан на слици, означава да:
а) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила,
б) возач у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретање возила,
в) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак.
0/3
SS - 498
38. Контролном здравственом прегледу мора се подвргнути возач:
а) који је учествовао у саобраћајној незгоди,
б) код кога се посумња да због психофизичких сметњи, односно недостатака, није у стању безбедно да управља возилом,
в) који је учинио више од три прекршаја из прописа из безбедности саобраћаја у току једне године.
0/3
VZC - 25
39. Од настанка саобраћајне незгоде до завршетка увиђаја, учесницима саобраћајне незгоде узимање алкохолних пића, односно психоактивних супстанци:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено, након спроведеног испитивања на присуство ових материја,
в) није дозвољено, само када му такву забрану саопшти лице које врши увиђај.
0/2
VZC - 108
40. Редовни технички прегледи могу бити:
а) тромесечни и шестомесечни,
б) годишњи и петогодишњи,
в) годишњи и шестомесечни.
0/2
VZL - 24
41. Светлосни сноп светла за маглу моторних возила мора да осветли:
а) најмање 35 m пута,
б) најмање 35 m, а највише 80 m пута,
в) највише 35 m пута.
0/2
VZL - 93
42. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака R означава:
а) да пнеуматик може да се нарезује,
б) брзинску ознаку пнеуматика,
в) да је пнеуматик радијални.
0/2
VZL - 183
43. Ознака на пнеуматику TWI означава:
а) да је пнеуматик намењен за летњу употребу,
б) положај индикатора истрошености пнеуматика,
в) да пнеуматик може да се протектира.
0/2
VZL - 192
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se