A Kategorija - Test 28

Pitanje Bodova
1. Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање.
0/1
OBS - 28
2. Моторно возилоје приказано на сликама означеним бројевима:
а) 1, 4 и 6,
б) 2, 5 и 6,
в) 2, 3 и 5,
г) 3, 5 и 6.
0/1
OBS - 68
3. Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 18 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:
а) тешки четвороцикл,
б) путничко возило,
в) аутобус.
0/1
OBS - 108
4. Саобраћајнe тракe на слици су означене бројевима:
а) 1 и 2,
б) 2 и 3,
в) 1 и 3.
0/2
OBS - 149
5. Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви 1,00 mg/ml:
а) мора бити обавезно задржан,
б) може бити задржан само ако изражава намеру, односно ако постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом након што је искључен из саобраћаја,
в) може бити задржан само ако је изазвао саобраћајну незгоду.
0/2
PM - 21
6. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 140 km/h, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
0/2
PNP - 10
7. Возач возила који се зауставио на мосту, казниће се:
а) новчаном казном од 3.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена.
0/2
PNP - 72
8. Возач који паркира возило на тротоару, када то није дозвољено саобраћајном сигнализацијом, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) новчаном казном од 30.000 динара до 50.000 динара,
в) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара.
0/2
PNP - 126
9. Возачу који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења највише шест месеци, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 182
10. У ситуацији приказаној на слици:
а) морате се зауставити док деца улазе, односно излазе из аутобуса,
б) можете да наставите кретање уколико обилажење аутобуса можете извршити без угрожавања других учесника у саобраћају,
в) дужни сте да прилагодите брзину возила, тако да можете безбедно да зауставите возило, како не би угрозили децу која улазе, односно излазе из аутобуса.
0/2
PS - 40
11. На путу за саобраћај возила у оба смера са најмање четири саобраћајне траке, возач:
а) сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера, у случају претицања или обилажења,
б) не сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера,
в) сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера, у случају застоја.
0/2
PS - 97
12. Кретање возилом уназад дозвољено је искључиво на кратком делу пута:
а) оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
б) при чему се возило мора кретати супротном страном коловоза у односу на дотадашње кретање, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
0/2
PS - 137
13. Када на раскрсници возила долазе из супротних смерова и скрећу улево, мимоилажење возила из супротних смерова се врши са:
а) леве стране,
б) било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације у раскрсници,
в) десне стране.
0/2
PS - 177
14. У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 1:
а) је дозвољено да отпочне претицање, ако његово возило може постићи велико убрзање,
б) није дозвољено да отпочне претицање, јер је возач који се креће иза њега отпочео претицање,
в) је дозвољено да отпочне претицање, јер има предност у односу на возило означено бројем 2, пошто се креће непосредно иза возила чије претицање намеравају да изврше возачи оба возила.
0/3
PS - 221
15. У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено,
в) је дозвољено, јер претиче споро возило.
0/3
PS - 262
16. У ситуацији приказаној на слици обилажење површине на којој се саобраћај не одвија због радова на путу је дозвољено:
а) са десне стране,
б) са леве стране,
в) и са леве и са десне стране.
0/3
PS - 302
17. У ситуацији приказаној на слици, возач путничког возила:
а) има првенство пролаза у односу на трактор са укљученим жутим ротационим или трепћућим светлом,
б) дужан је да пропусти трактор са укљученим жутим ротационим или трепћућим светлом.
0/2
PS - 397
18. Возач ноћу, уместо звучног знака упозорења, може употребити:
а) трепћућа светла,
б) светлосни знак упозорења,
в) истовремено све показиваче правца.
0/2
PS - 437
19. Возач не сме да заустави или паркира возило на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до препреке на путу била мања од:
а) 3 m,
б) ширине возила,
в) 3,5 m.
0/2
PS - 478
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 518
21. На путу на коме постоји бициклистичка трака возач мопеда:
а) је дужан да се креће левом бициклистичком траком у односу на смер кретања саобраћаја,
б) није дужан да се креће бициклистичком траком,
в) може се кретати и левом и десном бициклистичком траком у односу смер кретања саобраћаја,
г) је дужан да се креће десном бициклистичком траком у односу на смер кретања саобраћаја.
0/2
PS - 623
22. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:
а) возило зауставите пре него што ступите на железничку пругу,
б) кретање возила прилагодите тако да по потреби можете зауставити возило пре него што ступите на железничку пругу,
в) кретање наставите непромењеном брзином јер имате првенство пролаза у односу на шинско возило које се креће по железничкој прузи.
0/2
PS - 663
23. У ситуацији приказаној на слици:
а) возило под пратњом има првенство пролаза,
б) првенство пролаза је регулисано знаковима које даје полицијски службеник.
0/2
PS - 714
24. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
а) 1,
б) 2.
0/2
PS - 754
25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) смер којим се возила морају кретати,
б) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
в) пут са једносмерним саобраћајем.
0/3
SS - 19
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза спаја са споредним путем под оштрим углом с леве стране,
в) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем с леве стране.
0/3
SS - 59
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
б) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе опасне терете,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
0/3
SS - 99
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут са једносмерним саобраћајем,
б) обавештење учесника у саобраћају о једносмерном путу,
в) смер којим се возила морају кретати.
0/3
SS - 139
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу,
б) близину места на коме пут прелази преко железничке пруге у нивоу,
в) место на коме се налази трамвајска станица.
0/2
SS - 179
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на коме постоји опасност због загушења саобраћаја,
б) приближавање сужењу коловоза које може да представља извесну опасност,
в) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужавања коловоза и смањења броја саобраћајних трака возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку.
0/2
SS - 219
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) удаљеност до места на коме се затвара једна саобраћајна трака,
б) удаљеност до места сужења коловоза са десне стране које може да представља извесну опасност,
в) удаљеност до места где се завршава саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила.
0/2
SS - 259
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:
а) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када не пада киша,
б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша,
в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада снег.
0/2
SS - 299
33. Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:
а) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила,
б) место затварања саобраћајне траке,
в) место отварања саобраћајне траке.
0/2
SS - 339
34. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да се зауставите непосредно пре линије заустављања,
б) дужни сте да се зауставите на линији прегледности,
в) можете проћи раскрсницу без заустављања.
0/2
SS - 379
35. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:
а) обавезно заустављање возила непосредно испод места где се овај знак налази,
б) забрану кретања возила дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, осим за возила јавног превоза путника,
в) забрану кретања возила дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази.
0/3
SS - 419
36. Опрема приказана на слици („Запрека“) означава:
а) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
б) забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
в) бочне стране радилишта, односно привремених препрека на путу, на местима где се врши потпуно затварање саобраћаја.
0/2
SS - 459
37. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:
а) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза,
б) да возачи који возилима долазе са његових бочних страна морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника имају право пролаза,
в) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити.
0/3
SS - 499
38. Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:
а) најмање 10 казнених поена,
б) најмање 14 казнених поена,
в) најмање 18 казнених поена.
0/2
VZC - 26
39. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:
а) предузме све мере заштите које су у његовој моћи да се спречи настајање нових и увећавање постојећих последица и повреда,
б) обавести службу помоћи на путу и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода,
в) обавести полицију и удаљи се са места незгоде ако није изазвао ту незгоду и нема знања, способности и могућности да пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди.
0/2
VZC - 109
40. На контролни технички преглед се може упутити возило:
а) које је у возном стању,
б) које није у возном стању,
в) којем су у саобраћајној незгоди оштећени уређаји и склопови битни за безбедно учествовање у саобраћају
0/2
VZL - 25
41. Светлосни сноп кратког светла мопеда мора да осветли:
а) најмање 10 m, а највише 50 m пута,
б) најмање 40 m пута,
в) најмање 20 m, а највише 60 m пута.
0/2
VZL - 94
42. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 14 означава:
а) ширину пнеуматика,
б) висину пнеуматика,
в) пречник наплатка.
0/2
VZL - 184
43. Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика мопеда, односно мотоцикла, када не постоји ТWI ознака, износи:
а) 4,0 mm,
б) 2,0 mm,
в) 1,6 mm.
0/2
VZL - 193
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se