A Kategorija - Test 3

Pitanje Bodova
1. Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити:
(Заокружити два тачна одговора)
а) школске саобраћајне патроле и саобраћајне патроле грађана,
б) униформисани полицијски службеници,
в) учитељи, наставници и професори,
г) родитељи ученика,
д) ученици.
0/1
OBS - 3
2. Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:
а) растојање,
б) одстојање,
в) предњи, односно задњи препуст возила.
0/1
OBS - 43
3. Моторно возило, са електричним погоном, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(Заокружити два тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
в) има најмање два точка,
г) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила,
д) радна запремина мотора прелази 50 cm3,
e) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW.
0/1
OBS - 83
4. Моторно возило намењено за извођење одређених радова, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h, је:
а) теретно возило,
б) мотокултиватор,
в) радна машина.
0/1
OBS - 123
5. Пешачка стаза на слици је означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
OBS - 164
6. Ако се возило креће на путу на којем кретање тог возила није дозвољено:
а) возило ће бити искључено из саобраћаја,
б) возачу ће бити наређено да без одлагања најкраћим путем напусти тај пут,
в) возачу ће бити дозвољено да настави кретање тим путем након санкционисања непрописног поступања.
0/2
PM - 43
7. Возач мопеда који се креће аутопутем, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 3.000 динара,
в) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 3 казнена поена.
0/2
PNP - 28
8. Возач који управља возилом у стању средње алкохолисаности, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 96
9. Возач мопеда, односно мотоцикла, када употребљава на оба ува слушалице за аудио уређаје, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 154
10. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) светлосним саобраћајним знаком.
0/2
PS - 15
11. Након уверавања да сме да отпочне жељену радњу возач:
а) може одмах започети извођење те радње, без давања знака показивачем правца, јер се уверио да радњу може извршити на безбедан начин,
б) мора друге учеснике у саобраћају јасно и благовремено да обавести о томе, дајући им знак показивачем правца,
в) може одмах започети извођење те радње, а знак показивачем правца ће дати истовремено са започињањем те радње.
0/2
PS - 68
12. У ситуацији приказаној на слици, приликом приближавања раскрсници:
а) морате нагло успорити возило,
б) успоравање возила извршићете на начин којим нећете угрозити, односно ометати возача возила које се креће иза Вас,
в) не морате мењати брзину кретања возила.
0/2
PS - 112
13. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено.
0/2
PS - 152
14. Трамвај који се креће по шинама постављеним на средини коловоза сме да се претиче:
а) само са десне стране,
б) са било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације,
в) само са леве стране.
0/3
PS - 196
15. На почетку превоја, у ситуацији приказаној на слици, претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/3
PS - 237
16. У ситуацији приказаној на слици:
а) претицање Вам је дозвољено,
б) дозвољено Вам је претицање само теретног возила,
в) претицање Вам није дозвољено.
0/3
PS - 277
17. На мотопуту ван насеља, није дозвољено кретање брзином већом од:
а) 80 km/h,
б) 100 km/h,
в) 120 km/h,
г) 130 km/h.
0/3
PS - 325
18. У ситуацији приказаној на слици:
а) имате првенство пролаза у односу на бицикл,
б) дужни сте да пропустите бицикл.
0/2
PS - 412
19. Уколико се уз десну ивицу коловоза налазе трамвајске или друге шине:
а) возач не сме да заустави или паркира возило,
б) возач сме да заустави или паркира возило,
в) сме да заустави, а не сме да паркира возило.
0/2
PS - 452
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 493
21. У ситуацији приказаној на слици дозвољено је паркирање:
а) само возила које је означено одговарајућом ознаком,
б) возила које је означено одговарајућом ознаком и возила под пратњом,
в) возила које је означено одговарајућом ознаком или возила чији власник поседује писани доказ о инвалидитету и који је поставио на видном месту у возилу.
0/2
PS - 533
22. Пешак који учествује у саобраћају у колицима за особе са инвалидитетом, или се вози на котураљкама, односно скејтборду:
а) не сме да се придржава за возило у покрету,
б) сме да се придржава за возило у покрету,
в) сме да се придржава за возило у покрету, само ако се возило креће брзином хода пешака.
0/2
PS - 638
23. У ситуацији приказаној на слици, возач који користи саобраћајну траку за укључивање на аутопут, након што се уверио да укључивање може да изврши на безбедан начин:
а) није дужан да укључи показивач правца,
б) дужан је да укључи десни показивач правца,
в) дужан је да укључи леви показивач правца.
0/2
PS - 681
24. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
а) 1,
б) 2.
0/2
PS - 729
25. Зона "30" је:
а) део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h,
б) део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила,
в) део пута или улице у непосредној близини школе.
0/2
PS - 790
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена,
б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу,
в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина.
0/3
SS - 34
27. Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:
а) од места на коме је постављен тај знак,
б) од места на коме је постављен тај знак у дужини од 200 m,
в) на удаљености од 200 m од места на коме је постављен тај знак.
0/3
SS - 74
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме се уређајем на возилу не смеју давати звучни знакови, осим у случају непосредне опасности,
б) место одакле престаје забрана давања звучних знакова,
в) место на којем се завршава одредиште од културно историјског значаја.
0/3
SS - 114
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на путу на којем се завршава стаза за јахаче,
б) место где се завршава зона успореног саобраћаја,
в) место где се завршава део пута на коме домаће животиње под надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута.
0/2
SS - 154
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
б) пут са једносмерним саобраћајем,
в) место где се наилази на оштру кривину.
0/2
SS - 194
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место одакле престаје ограничење брзине,
б) место одакле престаје обавеза кретања најмање прописаном брзином,
в) место одакле престаје обавеза кретања брзином која је препоручена на одређеном делу пута.
0/2
SS - 234
32. Допунске табле које садрже текстуалне поруке, као у ситуацији приказаној на слици:
а) речима дају додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања,
б) речима дају обавештење које није у вези са значењем саобраћајног знака,
в) речима дају до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати.
0/2
SS - 274
33. Линија водиља је:
а) разделна испрекидана линија која служи за усмеравање саобраћаја при кретању кроз раскрсницу,
б) разделна удвојена комбинована линија која означава забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком коју додирује неиспрекидана линија,
в) неиспрекидана разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији.
0/2
SS - 314
34. Натпис приказан на слици („BUS”) означава:
а) саобраћајну траку за возила јавног превоза путника,
б) саобраћајну траку за аутобусе,
в) саобраћајну траку само за возила којима се обавља ауто такси превоз.
0/2
SS - 354
35. Светлосни саобраћајни знак − зелено светло који даје семафор има значење:
а) забрањен пролаз,
б) дозвољен пролаз,
в) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.
0/3
SS - 394
36. Семафори приказани на слици намењени су за:
а) регулисање приступа возила,
б) регулисање кретања бицикала на бициклистичким стазама,
в) регулисање кретања трамваја.
0/3
SS - 434
37. Сигнална табла приказана на слици означава:
а) забрану саобраћаја на путу свим возилима због извођења радова на путу,
б) краткотрајна покретна радилишта на путу,
в) препреку на путу која се налази у левој саобраћајној траци у односу на саобраћајну траку у којој се табла налази.
0/2
SS - 474
38. Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:
а) возила под пратњом пропусти, да им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење и по потреби да заустави своје возило или га уклони са коловоза, да се строго придржава наредби које му дају лица из пратње и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
б) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
в) смањи брзину и настави кретање.
0/3
SS - 514
39. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије А сме да управља у саобраћају на путу:
(Заокружити два тачна одговора)
а) мотоциклом,
б) тешким трициклом,
в) тешким четвороциклом,
г) радном машином.
0/2
VZC - 66
40. Након саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом учесници у саобраћајној незгоди:
а) попуњавају записник о саобраћајној незгоди,
б) попуњавају Европски извештај о саобраћајној незгоди,
в) сачињавају изјаве,
г) обавезни су да обавесте полицију ради вршења увиђаја.
0/2
VZC - 124
41. Највећа дозвољена дужина мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи:
а) 3,00 m,
б) 4,00 m,
в) 5,00 m.
0/2
VZL - 45
42. Ознака приказана на слици служи за означавање:
а) тешких возила,
б) дугих возила,
в) спорих возила.
0/2
VZL - 124
43. На четвороциклу није дозвољено превозити дете млађе од:
а) 12 година,
б) 13 година,
в) 14 година.
0/2
VZL - 357
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se