A Kategorija - Test 35

Pitanje Bodova
1. Незгода у којој је повређено лице које је управљало трактором при извођењу радова на њиви:
а) је саобраћајна незгода јер је повређен возач,
б) није саобраћајна незгода јер се није догодила на путу,
в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих лица,
г) је саобраћајна незгода уколико је трактор регистрован.
0/1
OBS - 35
2. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је лаки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има најмање три точка,
г) има три точка,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
e) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3.
0/1
OBS - 75
3. Моторно возило намењено за вршење рада, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h, је:
а) теретно возило,
б) мотокултиватор,
в) радна машина.
0/1
OBS - 115
4. Саобраћајна трака за возила јавног превоза путника на слици је означена бројевима:
а) 2 и 3,
б) 4 и 9,
в) 8 и 5,
г) 1, 4 и 9.
0/2
OBS - 156
5. Трошкове контролног техничког прегледа сноси:
а) власник, односно корисник возила, без обзира на утврђено стање техничке исправности,
б) орган чије је службено лице упутило возило на контролни технички преглед, без обзира на утврђено стање техничке исправности,
в) власник, односно корисник возила, само када је на контролном техничком прегледу утврђена техничка неисправност возила.
0/2
PM - 28
6. Ако за претицање користите зауставну траку, на мотопуту, бићете кажњени:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 20
7. Возач који управља моторним возилом и превози више лица него што је означено у саобраћајној дозволи, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 6.000 динара до 20.000 динара и 3 казнена поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 85
8. Возач мопеда, односно мотоцикла, који управља возилом у стању благе и умерене алкохолисаности, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 142
9. У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу пропуштања учесника у саобраћају на раскрсници, регулисано је:
а) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) постављеним саобраћајним знаком,
в) постављеном ознаком на коловозу.
0/2
PS - 7
10. Уређај, односно средство, којим се може откривати или ометати рад уређаја за мерење брзине кретања возила:
а) може се користити на деоници пута на којој не постоји саобраћајни знак који означава деоницу на којој се врши контрола брзине кретања возила,
б) не сме се користити, нити налазити у возилу у саобраћају на путу,
в) може се налазити у возилу, али се не сме користити у саобраћају на путу.
0/2
PS - 48
11. На путу за саобраћај возила у једном смеру, возач:
а) сме да се креће у смеру супротном од дозвољеног, у случају да нема возила из супротног смера,
б) сме да се креће у смеру супротном од дозвољеног, у случају да постоје најмање две саобраћајне траке у том смеру,
в) не сме да се креће у смеру супротном од дозвољеног.
0/2
PS - 104
12. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено.
0/2
PS - 144
13. На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због чега једно од возила која се мимоилазе мора да се креће уназад, кретаће се уназад:
(Заокружити два тачна одговора)
а) возило које се креће низ нагиб, без обзира на врсту возила које се креће уз нагиб,
б) ако се мимоилазе возила исте врсте - возило које се креће низ нагиб, осим ако је, с обзиром на услове и положај возила на путу, лакше да то учини возач возила које се креће уз нагиб,
в) возило које се креће уз нагиб, под условом да у непосредној близини има погодно место које омогућава његово заустављање и мимоилажење возила,
г) возило које се сусрело са возилом више врсте.
0/2
PS - 184
14. У ситуацији приказаној на слици возач возила које претиче, после претицања теретног возила:
а) може да настави кретање саобраћајном траком којом је вршио претицање, уколико нема возила из супротног смера,
б) дужан је да се, без ометања или угрожавања осталих учесника у саобраћају, врати у саобраћајну траку којом се кретао пре претицања,
в) дужан је да се, одмах по извршеном претицању, врати у саобраћајну траку којом се кретао пре претицања, без обзира на одстојање у односу на теретно возило.
0/3
PS - 229
15. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено према правилима саобраћаја,
в) није Вам дозвољено према ознакама на коловозу.
0/3
PS - 269
16. Возач који вози споро у мери у којој омета нормалан саобраћај дужан је да:
а) заустави возило на коловозу и кретање настави тек када га обиђу возила која су се кретала иза њега,
б) на првом одговарајућем месту омогући да га друга возила безбедно претекну, обиђу или прођу,
в) успори кретање и тиме омогући возилима која се крећу иза њега да га претекну.
0/3
PS - 309
17. У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила:
а) има првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужан је да пропусти путничко возило.
0/2
PS - 404
18. Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(Заокружити два тачна одговора)
а) када врши полукружно окретање,
б) ако се заустави на коловозу због поступања по саобраћајном знаку или правилу саобраћаја,
в) ако се заустави на коловозу, осим приликом паркирања на обележеном паркингу, односно због поступања по саобраћајном знаку или правилу саобраћаја,
г) ако се креће уназад.
0/2
PS - 444
19. У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само возилима којима се обавља ауто такси превоз путника.
0/2
PS - 485
20. У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено уколико слободан простор омогућава пролаз возила.
0/2
PS - 525
21. Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом:
(Заокружити два тачна одговора)
а) не сме да превози предмете који могу да га ометају током управљања,
б) не сме превозити било какве предмете,
в) не сме да употребљава на оба ува слушалице за аудио уређаје,
г) не сме ни на једном уву да употребљава слушалице за аудио уређаје.
0/2
PS - 630
22. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да се зауставите испред полубраника,
б) можете прећи преко железничке пруге поред полубраника, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза,
в) можете прећи преко железничке пруге поред полубраника, ако вам друго лице ван возила да знак да воз не наилази.
0/2
PS - 670
23. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/2
PS - 721
24. У ситуацији приказаној на слици:
а) дозвољено је претицање возила са првенством пролаза ако полицијски службеник из возила не даје друге знаке и наредбе,
б) није дозвољено претицање возила са првенством пролаза,
в) дозвољено је претицање возила са првенством пролаза само када полицијски службеник из возила изда такву наредбу.
0/2
PS - 761
25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) наилазак на место где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
б) приближавање сужењу коловоза с леве стране које може да представља извесну опасност,
в) приближавање месту на коме се изводе радови на путу.
0/3
SS - 26
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) удаљеност од 280 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
б) удаљеност од 240 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
в) удаљеност од 160 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима.
0/3
SS - 66
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само аутобусима, тракторима и запрежним возилима,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за врсту возила приказаних на знаку.
0/3
SS - 106
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) број пута,
б) број деонице пута,
в) стационажу пута, односно растојање од почетка тог пута до места на ком је постављен знак.
0/2
SS - 146
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
б) место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази,
в) пут или део пута на коме возила имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим путем односно делом пута.
0/2
SS - 186
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) правац пута до одредишта или карактеристичног објекта,
б) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.
0/2
SS - 226
31. Допунска табла се поставља:
а) изнад горње ивице саобраћајног знака на који се допунска табла односи,
б) испод доње ивице саобраћајног знака на који се допунска табла односи,
в) са леве или десне стране саобраћајног знака на који се допунска табла односи.
0/2
SS - 266
32. Боја ознака места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање је:
а) бела,
б) плава,
в) жута.
0/2
SS - 306
33. На коловозу поред пешачког прелаза који се налази у зони школе изводи се натпис:
а) „ШКОЛА”,
б) „ЗОНА ШКОЛЕ”,
в) „ДЕЦА НА ПУТУ”.
0/2
SS - 346
34. Семафори се користе за:
(Заокружити два тачна одговора)
а) регулисање саобраћаја,
б) означавање радова и препрека на путу,
в) давање обавештења,
г) означавање возила,
д) давање знакова са измењивим садржајем порука.
0/3
SS - 386
35. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) дозвољен пролаз за пешаке,
б) забрањен пролаз за пешаке.
0/3
SS - 426
36. Опрема приказана на слици („Саобраћајна купа“) означава:
а) место на путу где се изводе краткотрајни радови,
б) врх разделног острва,
в) место на путу на којем је паркирано „тешко возило“.
0/2
SS - 466
37. Један дужи звиждук пиштаљком који је дат од стране полицијског службеника значи:
а) да је неко од учесника у саобраћају поступио противно датом знаку, правилима саобраћаја или постављеним саобраћајним знаковима,
б) позив учесницима у саобраћају који га чују да обрате пажњу на полицијског службеника који ће дати одговарајући знак,
в) обавезу возача да се заустави.
0/3
SS - 506
38. Лице којем је изречена заштитна мера, односно мера безбедности забране управљања моторним возилом:
а) не може започети нити вршити обуку и полагати возачки испит у време трајања те мере,
б) може вршити обуку али не може полагати возачки испит, у време трајања те мере,
в) може вршити теоријску обуку и полагати теоријски испит, али не може вршити практичну обуку и полагати практични испит, у време трајања те мере.
0/2
VZC - 35
39. Узимање узорка крви, односно урина, ради утврђивања присуства алкохола, односно психоактивних супстанци у организму учесника саобраћајне незгоде у којој има погинулих, односно повређених лица:
а) је обавезно,
б) није обавезно, уколико је провера присуства ових материја извршена коришћењем одговарајућих средстава,
в) је обавезно, само у случају када је присуство ових материја утврђено коришћењем одговарајућих средстава.
0/2
VZC - 116
40. Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:
а) подношења захтева за регистрацију,
б) истека важења регистрационе налепнице,
в) истека важења саобраћајне дозволе.
0/2
VZL - 32
41. На моторном возилу на два точка и моторном возилу на три точка која нису шира од 1,3 m:
а) не морају бити уграђена предња позициона светала,
б) мора бити уграђено једно предње позиционо светло беле или жуте боје,
в) мора бити уграђено једно предње позиционо светло беле боје.
0/2
VZL - 106
42. Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања од:
а) 4 mm,
б) 2 mm,
в) 5 mm.
0/2
VZL - 213
43. На мопеду није дозвољено превозити дете млађе од:
а) 12 година,
б) 13 година,
в) 14 година.
0/2
VZL - 354
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se