A Kategorija - Test 36

Pitanje Bodova
1. У ситуацији приказаној на слици паркирана возила:
а) су колона возила,
б) нису колона возила.
0/1
OBS - 36
2. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је лаки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има најмање три точка,
г) има три точка,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
e) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3.
0/1
OBS - 76
3. Моторно возило намењено за вршење рада, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h, је:
а) теретно возило,
б) мотокултиватор,
в) радна машина.
0/1
OBS - 116
4. Раскрсница је:
а) део коловоза на коме се укрштају, спајају или раздвајају путеви у истом нивоу,
б) део пута који мора бити означен прописаним ознакама на коловозу и саобраћајним знаком,
в) место на којем се у истом нивоу укрштају пут и железничка пруга.
0/2
OBS - 157
5. Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(Заокружити два тачна одговора)
а) код којег је технички неисправан уређај за управљање или уређај за заустављање,
б) које је проглашено неисправним на контролном техничком прегледу, без обзира на утврђени степен неисправности возила,
в) код којег су технички неисправни уређаји и опрема тако да могу угрозити безбедност саобраћаја и животну средину,
г) код којег терет у расутом стању није прекривен.
0/2
PM - 33
6. Возач који се креће зауставном траком аутопута, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара.
0/2
PNP - 21
7. Возач који након што прође додатни светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), не пропусти пешака који прелази преко коловоза, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 6.000 динара до 20.000 динара и 2 казнена поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 87
8. Кандидат за возача који за време практичне обуке нема код себе доказ о здравственој способности за возача, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
0/2
PNP - 144
9. У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу смера кретања регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) постављеном ознаком на коловозу.
0/2
PS - 8
10. Постављање средстава или материја којима се омета или онемогућава очитавање регистарске ознаке непосредним опажањем или помоћу уређаја намењених за откривање и документовање прекршаја, је:
а) дозвољено,
б) дозвољено, само за возила са посебном дозволом,
в) забрањено.
0/2
PS - 49
11. Возило на слици креће се:
а) на прописан начин,
б) на прописан начин, уколико возач возила станује у том делу улице,
в) на непрописан начин.
0/2
PS - 105
12. Кретање возила уназад на делу пута где је забрањено заустављање:
а) није дозвољено,
б) дозвољено је оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
0/2
PS - 145
13. У циљу примене правила о мимоилажењу на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, возила се класификују од више ка нижој врсти на следећи начин:
а) аутобус, скуп возила, радна машина, трактор, теретно возило, путничко возило и врста коју чине мотоцикл, мопед, трицикл и четвороцикл,
б) скуп возила, аутобус, теретно возило, радна машина, трактор, путничко возило и врста коју чине мотоцикл, мопед, трицикл и четвороцикл,
в) скуп возила, радна машина, трактор, теретно возило, аутобус, путничко возило и врста коју чине мотоцикл, мопед, трицикл и четвороцикл.
0/2
PS - 185
14. У ситуацији приказаној на слици претицање возила:
а) није извршено на прописан начин, због ометања и угрожавања других учесника у саобраћају,
б) је извршено на прописан начин, јер су и други учесници у саобраћају дужни да предузму све потребне мере ради избегавања опасних ситуација,
в) је извршено на прописан начин, јер претицањем није изазвана саобраћајна незгода.
0/3
PS - 230
15. У ситуацији приказаној на слици, возачу возила означеног бројем 2 претицање:
а) није дозвољено, јер се не креће саобраћајном траком намењеном за кретање те врсте возила,
б) је дозвољено,
в) није дозвољено према постављеној саобраћајној сигнализацији.
0/3
PS - 270
16. На путу у насељу, где брзина није ограничена постављеним саобраћајним знаком, возач не сме да се креће брзином већом од:
а) 80 km/h,
б) 60 km/h,
в) 50 km/h.
0/3
PS - 310
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) возач путничког возила има првенство пролаза у односу на теретно возило,
б) возач теретног возила има првенство пролаза у односу на путничко возило.
0/2
PS - 405
18. У ситуацији приказаној на слици возач возила које се креће уназад:
а) дужан је да даје звучни знак упозорења,
б) дужан је да укључи све показиваче правца на возилу,
в) није дужан да укључи показиваче правца на возилу.
0/2
PS - 445
19. У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само возилима којима се обавља ауто такси превоз путника.
0/2
PS - 486
20. У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено,
в) је дозвољено уколико слободан простор омогућава пролаз возила.
0/2
PS - 526
21. Прописно управља возилом возач на слици:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
PS - 631
22. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да се зауставите испред браника,
б) можете прећи преко железничке пруге поред браника, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза,
в) можете прећи преко железничке пруге поред браника, ако вам друго лице ван возила да знак да воз не наилази.
0/2
PS - 671
23. У ситуацији приказаној на слици возач:
а) не мора пропустити пешака, под условом да не угрожава његову безбедност,
б) мора пропустити пешака.
0/2
PS - 722
24. Возач који се сусретне са возилом на коме су укључена жута ротациона или трепћућа светла дужан је да:
а) повећа опрезност и прилагоди брзину и начин кретања свог возила,
б) обавезно помери возило са коловоза,
в) обавезно заустави возило.
0/2
PS - 776
25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) приближавање сужењу коловоза с десне стране које може да представља извесну опасност,
б) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку,
в) место на коме се изводе радови на путу.
0/3
SS - 27
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме се возила морају кретати у колони,
б) близину дела пута на коме постоји опасност због загушења саобраћаја,
в) пут, односно део пута на коме је забрањено кретање возила у колони.
0/3
SS - 67
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку.
0/3
SS - 107
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме се завршава паркиралиште за путничка возила,
б) место на коме се завршава мотопут,
в) место на коме се завршава аутопут.
0/2
SS - 147
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме се завршава пут или део пута са првенством пролаза,
б) обавештење учесницима у саобраћају о једносмерном путу,
в) пут или део пута на коме возила имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим путем односно делом пута.
0/2
SS - 187
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место одакле почиње мотопут,
б) паркиралишта за путничка возила,
в) место одакле почиње аутопут.
0/2
SS - 227
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) удаљеност до улаза пута на територију насељеног места и границе од које почиње то насељено место,
б) одредиште или објекат туристичког значаја и садржи назив туристичког одредишта, симбол (графички приказ) и удаљеност до одредишта,
в) удаљеност до места од кога почиње насеље и од кога се примењују прописи о саобраћају у насељу.
0/2
SS - 267
32. Ознаке на коловозу могу бити изведене као:
(Заокружити три тачна одговора)
а) смерокази,
б) стрелице,
в) натписи и друге ознаке на коловозу и тротоару,
г) значке за обележавање ивице коловоза,
д) табле за означавање врха разделног острва,
e) линије.
0/2
SS - 307
33. Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:
а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
б) означавање смера кретања у гаражама,
в) скретање саобраћаја.
0/2
SS - 347
34. Уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова су:
а) светлосне ознаке на путу,
б) знакови са изменљивим садржајем порука,
в) семафори.
0/3
SS - 387
35. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) дозвољен пролаз за пешаке,
б) забрањен пролаз за пешаке.
0/3
SS - 427
36. Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:
а) место на путу где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
б) ивицу коловоза на путевима у насељу,
в) површину коловоза која је намењена за кретање возила у зонама радова на путу.
0/2
SS - 467
37. Више узастопних кратких звиждука пиштаљком који су дати од стране полицијског службеника значе:
а) позив учесницима у саобраћају који га чују да обрате пажњу на полицијског службеника који ће дати одговарајући знак,
б) да је неко од учесника у саобраћају поступио противно датом знаку, правилима саобраћаја или постављеним саобраћајним знаковима,
в) обавезу возача да се заустави.
0/3
SS - 507
38. Кандидат за возача за време практичне обуке код себе мора имати и ставити на увид:
(Заокружити три тачна одговора)
а) доказ о здравственој способности за возача,
б) потврду о положеном теоријском испиту,
в) личну карту,
г) потврду о завршеној теоријској обуци,
д) уговор о условима под којима ће се обавити обука,
e) књижицу обуке кандидата за возача.
0/2
VZC - 36
39. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(Заокружити два тачна одговора)
а) дужан је да попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди у случају када овлашћено лице не врши увиђај саобраћајне незгоде,
б) не сме померати возило са места саобраћајне незгоде,
в) дужан је да упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би ометала саобраћај,
г) дужан је да обавести полицију и поступи у складу са добијеним упутствима од стране полиције,
д) није дужан да даје упозорења лицима која се затекну или наиђу на место саобраћајне незгоде.
0/2
VZC - 117
40. Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити:
а) пре истека рока од шест месеци од дана претходног редовног техничког прегледа возила,
б) најкасније 15 дана после истека важења регистрационе налепнице,
в) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице.
0/2
VZL - 33
41. На мопеду и мотоциклу:
а) не морају бити уграђена задња позициона светала,
б) мора бити уграђено једно задње позиционо светло црвене или жуте боје,
в) мора бити уграђено једно или два задња позициона светла црвене боје.
0/2
VZL - 109
42. Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен тако да умањује стабилност возила и отежава управљање возилом, као и да утиче на функционисање и коришћење склопова и делова возила?
а) Да.
б) Не.
в) Не, осим када је надлежни орган издао посебну дозволу да се превоз врши уз пратњу са укљученим жутим ротационим или трепћућим светлом.
0/2
VZL - 312
43. На трициклу није дозвољено превозити дете млађе од:
а) 12 година,
б) 13 година,
в) 14 година.
0/2
VZL - 355
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se