A Kategorija - Test 37

Pitanje Bodova
1. У ситуацији приказаној на слици заустављена возила:
а) су колона возила,
б) нису колона возила.
0/1
OBS - 37
2. Моторно возило, са електричним погоном, је лаки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
в) има најмање три точка,
г) има три точка,
д) радна запремина мотора не прелази 50 cm3,
e) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW.
0/1
OBS - 77
3. Моторно возило, са електричним погоном, намењено за вршење рада, са четири точка, највеће трајне номиналне снагу 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h, је:
а) теретно возило,
б) мотокултиватор,
в) радна машина.
0/1
OBS - 117
4. Трамвајска баштица је на слици означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
OBS - 158
5. Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(Заокружити два тачна одговора)
а) које супротно прописима има уграђено жуто ротационо или трепћуће светло,
б) које супротно прописима има уграђене уређаје за давање посебних светлосних и звучних знакова, а возач уређаје не уклони у року којим му је то одређено наредбом полицијског службеника,
в) које је уместо регистарским таблицама означено непрописним таблицама,
г) на коме регистарске таблице нису постављене на прописан начин.
0/2
PM - 37
6. Возач који у саобраћају на путу користи уређај односно средство, којим се може откривати или ометати рад уређаја за мерење брзине кретања возила, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 22
7. Возач који након што прође додатни светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), не пропусти возило које се креће по путу на који улази, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 6.000 динара до 20.000 динара и 2 казнена поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 88
8. Возач који управља возилом којем је неисправан показивач правца, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
0/2
PNP - 145
9. У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке означене стрелицом за скретање улево:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/2
PS - 9
10. Возач сме нагло да мења начин вожње:
а) само у случају избегавања непосредне опасности,
б) у случају да није благовремено заузео положај возилом на коловозу за извршење одређене радње,
в) само при извођењу радњи које подразумевају обавезно укључивање показивача правца.
0/2
PS - 62
11. На путу са више саобраћајних трака за кретање у истом смеру, возач који се креће слободном саобраћајном траком поред саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај:
а) дужан је да омогући укључивање свих возила у траку којом се он креће,
б) дужан је да омогући укључивање једног возила у траку којом се он креће,
в) има првенство пролаза у односу на возила из саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај.
0/2
PS - 106
12. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
а) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
б) је дозвољено, оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) није дозвољено.
0/2
PS - 146
13. Претицање се врши са:
а) леве стране возила које се претиче,
б) било које стране возила које се претиче, у зависности од саобраћајне ситуације,
в) десне стране возила које се претиче.
0/3
PS - 190
14. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:
а) дозвољено је претицање са десне стране,
б) није дозвољено претицање са десне стране,
в) претицање са десне стране дозвољено је само у насељу.
0/3
PS - 231
15. У ситуацији приказаној на слици, претицање:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
0/3
PS - 271
16. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:
а) 80 km/h,
б) 60 km/h,
в) 50 km/h.
0/3
PS - 312
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите бицикл, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на бицикл,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
0/2
PS - 406
18. На месту на коме би заустављено, односно паркирано возило, угрожавало безбедност других учесника у саобраћају или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака:
а) возач не сме да заустави, односно паркира возило,
б) возач сме да заустави возило најдуже до 3 минута,
в) сме да заустави, а не сме да паркира возило.
0/2
PS - 446
19. Возач сме да заустави или паркира возило испред и иза ознаке на коловозу којом је стајалиште возила јавног саобраћаја означено, на удаљености већој од:
а) 5 m,
б) 10 m,
в) 15 m.
0/2
PS - 487
20. На саобраћајној траци за укључивање, искључивање, саобраћајној траци за возила јавног превоза и трамвајској баштици:
а) дозвољено је заустављање или паркирање возила,
б) није дозвољено заустављање или паркирање возила,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 527
21. За време вожње закопчану заштитну кацигу мора носити на глави возач:
(Заокружити два тачна одговора)
а) мопеда и мотоцикла,
б) радне машине,
в) четвороцикла,
г) трактора.
0/2
PS - 632
22. У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса:
а) може прећи преко железничке пруге поред полубраника, уколико се увери да то може урадити безбедно пре наиласка воза,
б) може прећи преко железничке пруге поред полубраника, ако друго лице ван возила да знак да воз не наилази,
в) је дужан да се заустави испред полубраника.
0/2
PS - 672
23. У ситуацији приказаној на слици возач возила полиције:
а) не мора пропустити пешака, под условом да не угрожава његову безбедност,
б) мора пропустити пешака.
0/2
PS - 723
24. Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом:
(Заокружити два тачна одговора)
а) не сме да се придржава за друго возило,
б) не сме да вуче други мопед, односно мотоцикл,
в) сме да вуче бицикл,
г) не сме да превози предмете.
0/2
PS - 779
25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на коме пут наилази на обалу,
б) близину места на коме се на путу налази покретни мост,
в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину.
0/3
SS - 28
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
б) удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима,
в) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу.
0/3
SS - 68
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) страну пута на којој је забрањено паркирање возила,
б) део пута на који се забрана паркирања односи у парне дане,
в) део пута на који се забрана паркирања односи у непарне дане.
0/3
SS - 108
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на којем се налази надвожњак на путу,
б) место на коме се завршава аутопут,
в) близину места на коме се пут завршава.
0/2
SS - 148
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) назив планинског превоја са дужином пута који се пружа преко превоја,
б) назив путног објекта од посебног значаја са надморском висином (вијадукт, тунел и сл.),
в) планински превој са надморском висином.
0/2
SS - 188
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) територију и назив насељеног места у које улази пут и границу од које почиње то насељено место,
б) место од кога почиње насеље и од кога се примењују прописи о саобраћају у насељу,
в) одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.
0/2
SS - 228
31. У ситуацији приказаној на слици допунска табла је саставни део:
а) саобраћајног знака „Ограничење брзине“,
б) саобраћајног знака „Забрана претицања свих моторних возила, осим мотоцикала без приколице“,
в) оба саобраћајна знака.
0/2
SS - 268
32. Боја линије за одвајање саобраћајних трака за кретање возила јавног превоза путника је:
а) бела,
б) жута,
в) плава.
0/2
SS - 308
33. Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:
а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
б) најављивање близине неиспрекидане линије,
в) скретање саобраћаја.
0/2
SS - 348
34. Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:
а) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила,
б) место отварања саобраћајне траке,
в) место затварања саобраћајне траке.
0/2
SS - 388
35. Укључена положена црта на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја, означава:
а) забрану саобраћаја трамваја,
б) слободан пролаз трамваја у правцу који означава црта,
в) наилазак на раскрсницу на којој се трамваји могу кретати само у правцу означеном цртом.
0/3
SS - 428
36. Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:
а) место на путу где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
б) ивицу коловоза на путевима у насељу,
в) површину коловоза која је намењена за кретање возила у зонама радова на путу.
0/2
SS - 468
37. Возач који чује звучни знак пиштаљком који се састоји од више узастопних кратких звиждука који су дати од стране полицијског службеника, дужан је да:
а) осматрањем полицијског службеника, утврди да ли се тај знак односи на њега,
б) заустави возило,
в) убрза кретање возила.
0/3
SS - 508
38. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије А1 сме да управља у саобраћају на путу:
(Заокружити два тачна одговора)
а) тешким трициклом чија снага мотора не прелази 15 kW,
б) мотоциклом чија радна запремина мотора није већа од 125 cm3 и снаге мотора до 11 kW, чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,1 kW/kg,
в) мотоциклом чија снага мотора није већа од 35 kW и чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,2 kW/kg,
г) тешким четвороциклом.
0/2
VZC - 55
39. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(Заокружити два тачна одговора):
а) дужан је да обавести полицију и поступи у складу са добијеним упутствима од стране полиције,
б) дужан је да остави податке о себи и возилу возачу оштећеног возила или држаоцу друге оштећене ствари у незгоди, односно полицији,
в) дужан је да до доласка полиције врши регулисање саобраћаја на начин како то раде овлашћена лица,
г) дужан је да предузме мере заштите које су у његовој моћи да се спречи настајање нових и увећавање постојећих последица незгоде,
д) дужан је да одмах надокнади штету другим учесницима саобраћајне незгоде ако је изазвао ту незгоду.
0/2
VZC - 118
40. Редовни шестомесечни технички преглед може се обавити најраније:
а) 30 дана пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице,
б) 15 дана пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице,
в) 15 дана пре истека рока од шест месеци од дана претходног редовног техничког прегледа возила.
0/2
VZL - 34
41. Када се укључе задња светла за маглу на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:
а) плаве боје,
б) црвене боје,
в) жуте или зелене боје.
0/2
VZL - 111
42. Терет на возилу мора да буде тако смештен и обезбеђен да:
а) не заклања светла, регистарске таблице и друге прописане ознаке на возилу,
б) не заклања само светла,
в) не заклања регистарску таблицу.
0/2
VZL - 315
43. На мотоциклу није дозвољено превозити дете млађе од:
а) 12 година,
б) 13 година,
в) 14 година.
0/2
VZL - 356
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se