A Kategorija - Test 38

Pitanje Bodova
1. Услови смањене видљивости на путу у насељу су услови у којима је видљивост мања од:
а) 100 m,
б) 150 m,
в) 200 m,
г) 250 m.
0/1
OBS - 38
2. Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има три точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, чија је радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 4 kW, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) бицикл,
г) лаки трицикл.
0/1
OBS - 78
3. Моторно возило, са електричним погоном, намењено за извођење одређених радова, са четири точка, највеће трајне номиналне снаге 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h, је:
а) теретно возило,
б) мотокултиватор,
в) радна машина.
0/1
OBS - 118
4. Тротоар је на слици означен бројевима:
(Заокружити два тачна одговора)
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4,
д) 5.
0/2
OBS - 159
5. Ако возач возила које се креће на путу на којем кретање тог возила није дозвољено, не поступи по наредби да без одлагања најкраћим путем напусти тај пут:
а) возило ће бити искључено из саобраћаја,
б) возач ће бити искључен из саобраћаја,
в) возач ће бити доведен надлежном органу за прекршаје.
0/2
PM - 38
6. Возач који држи у крилу дете млађе од 12 година, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 23
7. Возач возила који се креће пешачком зоном, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 6.000 динара до 20.000 динара и 2 казнена поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 89
8. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 57 km/h, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 148
9. На раскрсници приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) постављеном ознаком на коловозу.
0/2
PS - 10
10. У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 1:
а) може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца,
б) не сме скренути удесно,
в) може нагло смањити брзину ради пропуштања возила означеног бројем 2 и након тога скренути удесно.
0/2
PS - 63
11. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање свих возила у траку којом се крећете,
в) имате првенство пролаза у односу на возила из саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај.
0/2
PS - 107
12. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено.
0/2
PS - 147
13. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила, претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/3
PS - 191
14. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:
а) дозвољено Вам је претицање са десне стране,
б) није Вам дозвољено претицање са десне стране,
в) претицање са десне стране дозвољено Вам је само у насељу.
0/3
PS - 232
15. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила које вуче прикључно возило, претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено према ознакама на коловозу,
в) није дозвољено, јер скупом возила претиче теретно возила.
0/3
PS - 272
16. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:
а) 80 km/h,
б) 60 km/h,
в) 50 km/h.
0/3
PS - 314
17. Возач возила које се са земљаног пута укључује на пут са савременим коловозним застором:
а) дужан је да пропусти само моторна возила која се крећу путем на који се укључује,
б) дужан је да пропусти сва возила која се крећу путем на који се укључује, само када је то одређено саобраћајним знаком,
в) дужан је да пропусти сва возила која се крећу путем на који се укључује и када тај пут није саобраћајним знаком означен као пут са првенством пролаза.
0/2
PS - 407
18. Возач који је возило зауставио на шинама, због неисправности, дужан је да:
а) одмах предузме мере за поправку возила,
б) возило одмах уклони са шина, а ако то није могуће, да одмах предузме потребне мере да возачи шинског возила на време буду упозорени на опасност,
в) означи возило сигурносним троуглом и укључи све показиваче правца, док не отклони квар.
0/2
PS - 447
19. На стајалишту за возила јавног саобраћаја возач:
а) не сме да заустави или паркира возило,
б) сме да заустави или паркира возило,
в) сме да заустави, а не сме да паркира возило.
0/2
PS - 488
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 528
21. За време вожње закопчану заштитну кацигу мора носити на глави возач:
(Заокружити три тачна одговора)
а) мотоцикла,
б) радне машине,
в) мопеда,
г) четвороцикла,
д) трактора који нема кабину или рам.
0/2
PS - 633
22. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да се зауставите испред уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова којим се најављује приближавање воза,
б) можете прећи преко железничке пруге, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза,
в) можете да наставите кретање непромењеном брзином.
0/2
PS - 673
23. Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да:
(Заокружити два тачна одговора)
а) пропусти та возила,
б) им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење,
в) обавезно помери возило са коловоза,
г) обавезно заустави возило.
0/2
PS - 724
24. Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 3.500 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 40 km/h,
б) 60 km/h,
в) 50 km/h.
0/3
PS - 783
25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на коме пут наилази на обалу,
б) близину места на коме се на путу налази покретни мост,
в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину.
0/3
SS - 29
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу,
б) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина,
в) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена.
0/3
SS - 69
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила односно скупове возила, чија маса прелази масу означену на знаку,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила са осовинским оптерећењем већим од оптерећења означеног на знаку,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку.
0/3
SS - 109
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на којем се завршава одредиште од културно историјског значаја,
б) пут односно део пута на коме се уређајем на возилу не смеју давати звучни знакови, осим у случају непосредне опасности,
в) место одакле престаје забрана давања звучних знакова.
0/2
SS - 149
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут односно део пута на коме се возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином (у km/h) која је означена на знаку,
б) пут односно део пута на коме се возила не смеју кретати брзином (у km/h) већом од брзине која је означена на знаку,
в) брзину која се препоручује на одређеном делу пута.
0/2
SS - 189
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место од кога почиње насеље и од кога се примењују прописи о саобраћају у насељу,
б) територију насељеног места у које улази пут и границу од које почиње то насељено место,
в) одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.
0/2
SS - 229
31. Допунска табла:
(Заокружити два тачна одговора)
а) је саставни део саобраћајног знака уз који је постављена,
б) је саобраћајни знак који означава правац пута за насељено место,
в) ближе одређује значење саобраћајног знака уз који је постављена,
г) је саобраћајни знак којим се, поруком у облику текста учесницима у саобраћају, саопштавају забране, ограничења и обавезе.
0/2
SS - 269
32. Боја привремених ознака на коловозу које се користе приликом извођења радова на путу је:
а) бела,
б) жута,
в) плава.
0/2
SS - 309
33. Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:
а) означавање обавезног смера, односно дозвољених смерова, кретања возила,
б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
в) означавање скретања саобраћаја.
0/2
SS - 349
34. Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:
а) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила,
б) место затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника,
в) место отварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника.
0/2
SS - 389
35. На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака:
а) семафор се поставља само са десне стране пута,
б) семафори који приказују исте сигналне појмове се постављају и са десне и са леве стране пута (понављач), а по потреби и на конзолном носачу,
в) семафори се увек постављају са десне стране и на порталном носачу изнад саобраћајних трака.
0/3
SS - 429
36. Опрема приказана на слици („Раздвајајућа ограда“) означава:
а) место на путу где постоје елементи за успоравање саобраћаја,
б) место на путу где је неопходно извршити раздвајање супротних смерова кретања, скретање саобраћаја и раздвајање површине коловоза на којој је дозвољено кретање од површине на којој кретање возила није дозвољено,
в) место за раздвајање паркиралишта од зауставне траке на аутопуту и мотопуту.
0/2
SS - 469
37. Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:
(Заокружити три тачна одговора)
а) возила под пратњом пропусти, да им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење,
б) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
в) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
г) се строго придржава наредби које му дају лица из пратње,
д) смањи брзину и настави кретање.
0/3
SS - 509
38. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије АМ сме да управља у саобраћају на путу:
(Заокружити три тачна одговора)
а) мопедом,
б) мотоциклом чија радна запремина мотора није већа од 125 cm3,
в) тешким трициклом,
г) лаким трициклом,
д) лаким четвороциклом,
e) тешким четвороциклом.
0/2
VZC - 56
39. Ако учесник у саобраћајној незгоди у којој је настала мања материјална штета на другом возилу, због одсутности возача другог возила, није у могућности да пружи личне податке и податке о осигурању возила, дужан је да:
а) на оштећеном возилу у писаној форми остави своје личне податке,
б) о тој незгоди обавести полицију и саопшти своје личне податке и податке о оштећеном возилу,
в) о тој незгоди обавести осигуравајуће друштво код којег је осигурано његово возило и саопшти своје личне податке и податке о оштећеном возилу.
0/2
VZC - 119
40. Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати сва моторна и прикључна возила:
а) која су власништво правних лица и предузетника,
б) намењена за превоз терета,
в) којима се обавља јавни превоз.
0/2
VZL - 35
41. На возилима мора бити уграђено и изведено светло задње регистарске таблице, тако да даје светлост:
а) жуте боје,
б) беле боје,
в) црвене боје.
0/2
VZL - 114
42. Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да загађује животну средину:
а) Да.
б) Не.
0/2
VZL - 316
43. На четвороциклу није дозвољено превозити дете млађе од:
а) 12 година,
б) 13 година,
в) 14 година.
0/2
VZL - 357
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se