Osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Pitanje Bodova/Kat
1. Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:
а) униформисани комунални полицајци,
б) униформисани полицијски службеници,
в) инспектори за друмски саобраћај.
1
2. Контролу над возачима и возилима у саобраћају на путевима ради примене прописа о безбедности саобраћаја врше:
(Заокружити два тачна одговора)
а) униформисани комунални полицајци,
б) униформисани полицијски службеници,
в) службеници надлежног органа за саобраћај,
г) полицијски службеници у грађанском оделу.
1
3. Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити:
(Заокружити два тачна одговора)
а) школске саобраћајне патроле и саобраћајне патроле грађана,
б) униформисани полицијски службеници,
в) учитељи, наставници и професори,
г) родитељи ученика,
д) ученици.
1
4. На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја могу вршити:
(Заокружити два тачна одговора)
а) радници извођача радова, односно управљача пута,
б) униформисани комунални полицајци,
в) униформисани полицијски службеници,
г) службеници надлежног органа за саобраћај.
1
5. Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша:
(Заокружити два тачна одговора)
а) на начин који ће му омогућити да што пре безбедно стигне на одредиште,
б) на начин којим неће ометати, угрозити или повредити друге учеснике,
в) на начин којим може ометати, али не и повредити или угрозити друге учеснике у саобраћају,
г) тако да предузме све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводи у опасност.
1
6. Делатност одржавања, поправљања или преправљања возила, може вршити:
а) физичко лице са одговарајућом школском спремом,
б) правно лице и предузетник који поседују дозволу надлежног органа,
в) свако физичко лице, правно лице или предузетник који поседују средства и простор за обављање тих послова.
1
7. Свако физичко лице власник, односно корисник возила:
а) није дужан да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна,
б) дужан је да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна,
в) дужан је да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна, само када лично управља возилом.
1
8. У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:
а) стицање знања, вештина и навика деце, неопходних за безбедно учешће у саобраћају,
б) доношење програма саобраћајног васпитања и образовања деце у предшколским и школским установама,
в) формирање школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана.
1
9. У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:
а) доношење програма саобраћајног васпитања и образовања деце у предшколским и школским установама,
б) унапређивање и учвршћивање позитивних ставова и понашања деце, значајних за безбедно учешће у саобраћају,
в) формирање школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана.
1
10. Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(Заокружити три тачна одговора)
а) Кретање возила тркачком стазом.
б) Кретање возила улицом.
в) Кретање трактора њивом.
г) Кретање возила површинама намењеним за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио.
д) Кретање пешака тротоаром.
e) Кретање запрежног возила земљаним путем.
1
11. Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(Заокружити три тачна одговора)
а) Кретање возила полигоном за пробне вожње или спортске приредбе.
б) Кретање бицикла бициклистичком стазом.
в) Кретање мотокултиватора земљаним путем.
г) Гурање возила по платоу намењеном кретању и окупљању лица.
д) Кретање лица по тргу.
e) Гурање бицикла пешачком стазом.
1
12. Возач је:
а) лице које на путу управља возилом,
б) свако лице које има возачку дозволу,
в) лице које по путу сопственом снагом гура или вуче возило.
1
13. Пешак је лице које:
(Заокружити три тачна одговора)
а) управља бициклом по путу,
б) се креће по путу,
в) сопственом снагом по путу вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство или колица за немоћна лица,
г) управља мотокултиватором по путу,
д) се креће по путу у дечјем превозном средству или у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора,
e) управља запрежним возилом по путу.
1
14. Пешак је лице које:
(Заокружити два тачна одговора)
а) по путу клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл,
б) управља бициклом по путу,
в) управља запрежним возилом по путу,
г) гура бицикл по путу.
1
15. Пешак је приказан на сликама број:
(Заокружити два тачна одговора)
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
1
16. Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило заустављено:
(Заокружити три тачна одговора)
а) прекид кретања возила на путу траје до три минута,
б) возач није напустио возило,
в) мотор возила је искључен,
г) возач је изашао из возила али се од истог није удаљио више од 5 m,
д) прекид кретања возила није наступио услед поступања по знаку или правилу, којим се регулише саобраћај,
e) у возилу нема ниједног лица.
1
17. Прекид кретања возила од два минута, при чему возач није напустио возило је:
а) паркирање,
б) мимоилажење,
в) заустављање.
1
18. Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:
а) мимоилажење,
б) заустављање,
в) паркирање.
1
19. Возило приказано на слици је:
а) паркирано,
б) заустављено.
1
20. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који долази из супротног смера је:
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se