Pravila saobraćaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »
Pitanje Bodova/Kat
1. У случају да значење саобраћајне сигнализације одступа од правила саобраћаја возач је дужан да поступи у складу са:
а) правилом саобраћаја,
б) постављеном саобраћајном сигнализацијом,
в) правилом саобраћаја, осим у случају када правило одступа од значења светлосних саобраћајних знакова.
2
2. У ситуацији приказаној на слици возач возила црвене боје ће поступати по:
а) правилу саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) светлосном саобраћајном знаку,
в) саобраћајном знаку.
2
3. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да поступите по:
а) правилу саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) светлосном саобраћајном знаку,
в) саобраћајном знаку.
2
4. У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила:
а) регулисано је правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) није регулисано због непостојања саобраћајног знака,
в) регулисано је постављеном ознаком на коловозу.
2
5. У случају када се значење саобраћајних знакова разликује од значења ознака на коловозу и тротоару возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
б) постављеном саобраћајном знаку,
в) постављеној ознаци на коловозу.
2
6. У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила регулисано је:
а) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) постављеном ознаком на коловозу.
2
7. У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу пропуштања учесника у саобраћају на раскрсници, регулисано је:
а) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) постављеним саобраћајним знаком,
в) постављеном ознаком на коловозу.
2
8. У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу смера кретања регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) постављеном ознаком на коловозу.
2
9. У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке означене стрелицом за скретање улево:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
2
10. На раскрсници приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) постављеном ознаком на коловозу.
2
11. У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) постављеном саобраћајном знаку,
в) светлосном саобраћајном знаку.
2
12. У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења ознаке на коловозу возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) ознаци на коловозу,
в) светлосном саобраћајном знаку.
2
13. У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од правила саобраћаја возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) светлосном саобраћајном знаку.
2
14. Међусобно првенство пролаза учесника у саобраћају, који на раскрсници светлосним саобраћајним знаковима истовремено добијају право пролаза, регулише се:
а) правилима саобраћаја,
б) саобраћајним знаком,
в) ознакама на коловозу.
2
15. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) светлосним саобраћајним знаком.
2
16. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) светлосним саобраћајним знаком.
2
17. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(Заокружити два тачна одговора)
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) постављеном допунском таблом,
в) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
г) светлосним саобраћајним знаком.
2
18. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(Заокружити два тачна одговора)
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
в) ознакама на коловозу,
г) светлосним саобраћајним знаком.
2
19. У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења светлосног саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) светлосном саобраћајном знаку,
в) знацима овлашћеног лица.
2
20. У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) знацима овлашћеног лица,
в) саобраћајном знаку.
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se