A Kategorija - Test 16

Pitanje Bodova
1. Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило заустављено:
(Заокружити три тачна одговора)
а) прекид кретања возила на путу траје до три минута,
б) возач није напустио возило,
в) мотор возила је искључен,
г) возач је изашао из возила али се од истог није удаљио више од 5 m,
д) прекид кретања возила није наступио услед поступања по знаку или правилу, којим се регулише саобраћај,
e) у возилу нема ниједног лица.
0/1
OBS - 16
2. Маса оптерећеног скупа возила (лица и терет) је:
а) укупна маса скупа возила,
б) највећа дозвољена укупна маса скупа возила,
в) осовинско оптерећење скупа возила,
г) највећа дозвољена маса скупа возила.
0/1
OBS - 56
3. Моторно возило, са електричним погоном, је лаки четвороцикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
в) има четири точка и његова маса не прелази 350 kg, што не укључује масу батерија возила,
г) радна запремина мотора прелази 50 cm3,
д) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW.
0/1
OBS - 96
4. Лек који садржи психоактивну супстанцу и који се не сме употребљавати пре и за време вожње, на паковању има ознаку приказану на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 136
5. Да ли је возач дужан да ради утврђивања присуства алкохола у организму без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица, и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.)?
а) Не.
б) Да.
в) Да, само ако је учествовао у саобраћајној незгоди.
0/2
PM - 9
6. Возило прописно паркирано на паркинг месту:
а) не може бити уклоњено,
б) може бити уклоњено ако није измирена накнада за паркирање,
в) може бити уклоњено ако је видно запуштено и није регистровано.
0/2
PM - 59
7. Возач који користити образац возачке дозволе чији је нестанак пријавио надлежном органу, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 3 казнена поена,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 46
8. Возач који у моторном возилу превози дете до три године старости ван безбедносног седишта, односно корпе, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 114
9. Возачу који поступи супротно постављеном саобраћајном знаку, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 169
10. Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја које није у могућности да уклони:
а) мора да се заустави и сачека да препрека буде уклоњена,
б) може наставити даље кретање, јер не потичу са његовог возила,
в) може наставити даље кретање, али мора да обавести полицију или предузеће које се стара о одражавању пута.
0/2
PS - 28
11. У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
0/2
PS - 81
12. Возач возила који скреће улево дужан је да скретање изврши:
а) крећући се крајњом левом саобраћајном траком која се протеже уз разделну линију, ако саобраћајном сигнализацијом није друкчије одређено,
б) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком која се протеже уз разделну линију,
в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања.
0/2
PS - 125
13. У ситуацији приказаној на слици, на путу који није аутопут ни мотопут, полукружно окретање:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено,
в) је дозвољено само ако се може вршити без маневрисања.
0/2
PS - 165
14. У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила које се претиче:
а) сме да повећа брзину кретања,
б) не сме да повећа брзину кретања,
в) мора да се креће истом брзином којом се кретао пре него што је претицање започето,
г) мора да смањи брзину кретања.
0/3
PS - 209
15. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено,
в) Вам је дозвољено уз употребу светлосног знака упозорења.
0/3
PS - 250
16. У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу жутог возила:
а) дозвољено је претицање и то са леве стране,
б) није дозвољено претицање,
в) дозвољено је претицање и то са десне стране.
0/3
PS - 290
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) имате предност у односу на оба возила.
0/2
PS - 385
18. У ситуацији приказаној на слици, када се зелено и жуто возило не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:
а) не сме возилом ући у раскрсницу, јер ће због густине саобраћаја стати у раскрсници и у случају промене светлосног знака ометаће саобраћај возила,
б) мора возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега,
в) може возилом ући и стати у раскрсници, јер је возилима која се крећу путем који се укршта са путем којим се он креће, семафором забрањен пролаз.
0/2
PS - 425
19. У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
0/2
PS - 466
20. Када је саобраћајном сигнализацијом дозвољено заустављање или паркирање возила на тротоару, ширина слободног пролаза за пешаке, који није уз ивицу коловоза, мора бити најмање:
а) 0,80 m,
б) 1,60 m,
в) 2,40 m.
0/2
PS - 506
21. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(Заокружити два тачна одговора)
а) кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог возила заслепљује возача возила које му долази у сусрет, а увек на одстојању мањем од 250 m,
б) ако омета возача испред себе,
в) на путу у насељу,
г) кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог возила заслепљује возача возила које му долази у сусрет, а увек на одстојању мањем од 200 m.
0/2
PS - 606
22. Возач који скреће на бочни пут, када му је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:
а) дужан је да пропусти пешака,
б) дужан је да звучним знаком упозори пешака,
в) није дужан да пропусти пешака.
0/2
PS - 651
23. На мотопуту:
а) је дозвољено да се врши кретање уназад,
б) није дозвољено да се врши кретање уназад,
в) је дозвољено да се врши кретање уназад искључиво на краткој деоници пута уколико се тиме не угрожавају остали учесници у саобраћају.
0/2
PS - 702
24. У ситуацији приказаној на слици:
а) возило полиције има првенство пролаза,
б) првенство пролаза је регулисано правилима саобраћаја која одређују првенство пролаза.
0/2
PS - 742
25. Постављање, уклањање и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута, учесницима у саобраћају:
а) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено, само у случају када значење саобраћајне сигнализације не одговара саобраћајној ситуацији.
0/2
SS - 6
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
б) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера,
в) да на уском пролазу возило има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера.
0/3
SS - 47
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила и запрежна возила,
в) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима, мотоциклима и запрежним возилима.
0/3
SS - 87
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) страну пута на којој је забрањено паркирање возила,
б) страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила,
в) део пута на којем је забрањено паркирање возила.
0/3
SS - 127
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места или место на коме се налази хотел односно мотел,
б) близину места или место на коме се налази ресторан,
в) близину места или место на коме се налази кафана.
0/2
SS - 167
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) почетак зоне намењене искључиво за кретање пешака,
б) место од којег почиње зона школе,
в) место од којег почиње пешачка стаза.
0/2
SS - 207
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) обавештење возачима о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места исписаног на знаку и поставља се изнад саобраћајне траке,
б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
в) обавештење о називу петље на коју се наилази.
0/2
SS - 247
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Пут са првенством пролаза“, означава:
а) пружање пута са првенством пролаза,
б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
в) смер којим се возила морају кретати.
0/2
SS - 287
33. У ситуацији приказаној на слици, разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији, означена је бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
SS - 327
34. Ознака приказана на слици означава:
а) место за паркирање,
б) место где је забрањено заустављање и паркирање,
в) аутобуско стајалиште.
0/2
SS - 367
35. У ситуцији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава:
а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом,
в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.
0/3
SS - 407
36. Наизменично паљење два округла црвена светла, на семафору приказаном на слици, означава:
(Заокружити три тачна одговора)
а) наилазак на место на коме пут прелази преко трамвајске пруге у истом нивоу,
б) приближавање воза,
в) спуштање браника или полубраника,
г) близину раскрснице на којој је саобраћај регулисан помоћу семафора,
д) да је браник или полубраник у спуштеном положају,
e) наилазак на опасну раскрсницу.
0/2
SS - 447
37. У ситуацији приказаној на слици:
а) није дозвољено да наставите кретање ако сечете смер предручене руке,
б) можете наставити кретање право,
в) дужни сте да се крећете у смеру предручене руке.
0/3
SS - 487
38. Возачу који је искључен из саобраћаја:
а) дозвољено је управљање моторним возилом, односно скупом возила, само до места његовог пребивалишта, односно седишта правног лица у случају када је возило власништво правног лица,
б) није дозвољено управљање само моторним возилима оне категорије којом је управљао у моменту искључења,
в) дозвољено је управљање само скупом возила,
г) није дозвољено управљање моторним возилом, односно скупом возила.
0/2
VZC - 14
39. Возач са пробном возачком дозволом, када управља возилом у саобраћају на путу:
а) не сме да има алкохола у крви само у периоду од 23,00 до 05,00 сати,
б) не сме да има алкохола у крви,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml.
0/3
VZC - 97
40. Да ли возач, овлашћеном лицу, мора дати на увид саобраћајну дозволу при контроли у саобраћају на путу?
а) Не, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења.
б) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности.
в) Да.
0/2
VZL - 13
41. Истоветни светлосни и светлосно сигнални уређаји који су удвојени на моторном возилу на три или више точкова:
а) не морају бити исте величине и боје и дејствовати уједначеним светлосним интензитетом,
б) морају бити исте величине и боје, а не морају дејствовати уједначеним светлосним интензитетом,
в) морају бити исте величине и боје и дејствовати уједначеним светлосним интензитетом.
0/2
VZL - 77
42. Уградња контролне плаве лампе за контролу укључености дугих светала на лаким четвороциклима:
а) је обавезна,
б) није обавезна,
в) је обавезна само на лаким четвороциклима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године.
0/2
VZL - 148
43. Пнеуматици на истој осовини морају бити једнаки по:
(Заокружити три тачна одговора)
а) конструкцији (радијални, дијагонални и са укрштеним појасевима),
б) дубини газећег слоја,
в) години производње,
г) произвођачу и типу,
д) врсти (летњи, зимски),
e) индексу брзине.
0/2
VZL - 177
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se