A Kategorija - Test 8

Pitanje Bodova
1. У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:
а) стицање знања, вештина и навика деце, неопходних за безбедно учешће у саобраћају,
б) доношење програма саобраћајног васпитања и образовања деце у предшколским и школским установама,
в) формирање школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана.
0/1
OBS - 8
2. Одбачено возило је возило које:
(Заокружити два тачна одговора)
а) је видно запуштено и налази се ван пута,
б) је видно запуштено и налази се на путу,
в) није регистровано,
г) је регистровано.
0/1
OBS - 48
3. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је тешки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h,
б) његова највећа ефективна снага прелази 4 kW,
в) има најмање три точка,
г) има три точка, симетрично распоређених у односу на средњу подужну раван возила,
д) радна запремина његовог мотора прелази 50 cm3,
e) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3.
0/1
OBS - 88
4. Мотокултиватор је приказан на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 128
5. Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње:
а) насељено место,
б) насеље,
в) зона успореног саобраћаја,
г) туристичко одредиште.
0/2
OBS - 169
6. Возачу возила које је искључено из саобраћаја:
а) одузеће се саобраћајна дозвола уз издавање потврде о одузимању,
б) одузеће се возачка дозвола уз издавање потврде о одузимању,
в) одузеће се регистарске таблице, уз издавање потврде о одузимању.
0/2
PM - 50
7. Возач који не пропусти возило са првенством пролаза, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 36
8. Возач који након истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице, управља возилом пре него што је на редовном шестомесечном техничком прегледу утврђено да је возило технички исправно, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 103
9. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 60 km/h, заштитна мера забране управљања моторним возилом Вам се:
а) изриче,
б) не изриче.
0/2
PNP - 161
10. У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) знацима овлашћеног лица,
в) саобраћајном знаку.
0/2
PS - 20
11. У ситуацији приказаној на слици, возилу за ауто такси превоз путника које се са паркинг места укључује у саобраћај:
а) нисте дужни да омогућите укључивање, али ћете то учинити с обзиром да сте на време уочили његову намеру, јер ћете на тај начин избећи настанак опасне ситуације уколико возач настави започету радњу,
б) дужни сте да омогућите укључивање, јер морате пропустити возило које је започело радњу укључивања у саобраћај,
в) дужни сте да омогућите укључивање возила, јер се ради о возилу за јавни превоз путника.
0/2
PS - 73
12. У ситуацији приказаној на слици предност има:
а) возач возила означеног бројем 1,
б) возач возила означеног бројем 2,
в) возач возила које се налази у колони са мањом брзином кретања.
0/2
PS - 117
13. У ситуацији приказаној на слици:
а) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање,
б) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање,
в) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање, пошто пропустите возила из супротног смера.
0/2
PS - 157
14. На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, пролажење са десне стране возила које се креће:
а) сматра се претицањем на путу у насељу,
б) не сматра се претицањем на путу у насељу,
в) не сматра се претицањем на путу ван насеља.
0/3
PS - 201
15. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено, због недовољне прегледности у кривини,
в) је дозвољено само возачима путничких возила.
0/3
PS - 242
16. Возачу који се креће путем који није пут са првенством пролаза, непосредно испред раскрснице:
а) није дозвољено претицање другог возила,
б) дозвољено је претицање другог возила,
в) дозвољено је претицање само бицикла, мопеда и мотоцикла.
0/3
PS - 282
17. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већа од:
а) 60 km/h,
б) 80 km/h,
в) 100 km/h,
г) 120 km/h.
0/3
PS - 341
18. У ситуацији приказаној на слици можете:
а) извршити скретање удесно,
б) извршити скретање улево,
в) наставити кретање право,
г) наставити кретање у сва три смера, уколико не ометате или угрожавате безбедност саобраћаја.
0/2
PS - 417
19. У ситуацији приказаној на слици непрописно су паркирана возила означена бројем:
а) 2 и 3,
б) 4 и 5,
в) 2, 6 и 7,
г) 3, 5 и 6.
0/2
PS - 457
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила,
в) паркирање или заустављање возила није дозвољено.
0/2
PS - 498
21. Возач је дужан да носи светлоодбојни прслук када се налази на коловозу, ван свог возила:
а) само ноћу и у условима смањене видљивости,
б) без обзира које је доба дана, какви су услови видљивости и колики је период задржавања на коловозу,
в) само у случају саобраћајне незгоде.
0/2
PS - 557
22. Возач којем је забрањен пролаз према знаку полицијског службеника, када наилази на пешачки прелаз, дужан је да:
а) заустави своје возило испред пешачког прелаза,
б) пропусти пешака који прелази преко пешачког прелаза,
в) звучним знаком упозори пешака који прелази преко пешачког прелаза.
0/2
PS - 643
23. На аутопуту:
а) дозвољено је заустављање и паркирање, у зауставној траци,
б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање,
в) дозвољено је заустављање и паркирање, само на местима која су за то посебно уређена и обележена.
0/2
PS - 694
24. Возило са првенством пролаза:
а) увек мора давати посебне светлосне и звучне знаке,
б) може давати само посебне светлосне знаке, ако је омогућена довољна видљивост тог возила и безбедност учесника у саобраћају, осим када се креће брзином већом од дозвољене на том делу пута,
в) може давати само посебне звучне знаке.
0/2
PS - 734
25. Возач мора искључити мотор возила којим управља:
а) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор,
б) на захтев полицијског службеника или другог службеног лица,
в) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор који траје дуже од два минута.
0/2
PS - 795
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена,
б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу, са десне стране,
в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина.
0/3
SS - 39
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде,
б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за путничка возила,
в) пут односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима.
0/3
SS - 79
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут по коме се одвојено крећу само бициклисти и пешаци, у својим стазама,
б) пут по коме се одвојено крећу само бициклисти, односно возачи мопеда и пешаци, у својим стазама,
в) пут који могу само користити бициклисти, односно возачи мопеда и пешаци.
0/3
SS - 119
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) гаражу са паркинг местима,
б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
в) паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које може бити приказано симболом.
0/2
SS - 159
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) саобраћајну траку која је намењена само за кретање аутобуса,
б) место на коме се налази аутобуско стајалиште,
в) саобраћајну траку која је намењена само за кретање возила јавног превоза путника.
0/2
SS - 199
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) потврду правца кретања после проласка раскрснице,
б) пут са једносмерним саобраћајем,
в) правац пута до одредишта или карактеристичног објекта.
0/2
SS - 239
32. Допунска табла приказана на слици означава:
а) примену забране паркирања или заустављања возила испред и иза саобраћајног знака,
б) примену забране паркирања или заустављања возила са леве и десне стране саобраћајног знака,
в) примену забране паркирања или заустављања возила испред саобраћајног знака.
0/2
SS - 279
33. Разделна удвојена комбинована линија, приказана на слици, даје могућност преласка преко линије:
а) путањом означеном бројем 1,
б) путањом означеном бројем 2,
в) било којом путањом.
0/2
SS - 319
34. Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) Вам даје:
а) додатно упозорење на близину раскрснице на којој сте дужни да уступите првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који наилазите,
б) додатно упозорење на место, пред улазом у раскрсницу, на коме сте дужни да зауставите возило и уступите првенство пролаза возилима која се крећу путем на који наилазите,
в) додатно упозорење на пут, односно део пута, на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.
0/2
SS - 359
35. Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:
а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла,
б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама.
0/3
SS - 399
36. Светлосна ознака на путу ван насељених места, приказана на слици, представља:
а) значку за обележавање ивице коловоза,
б) стуб саобраћајног знака,
в) смероказ.
0/2
SS - 439
37. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:
а) да је потребно да успорите кретање,
б) слободан пролаз,
в) место где се морате зауставити.
0/2
SS - 479
38. У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:
а) зауставите своје возило,
б) смањите брзину кретања свог возила, односно да се крећете са повећаном опрезношћу,
в) убрзате кретање свог возила.
0/3
SS - 519
39. Возач моторног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, када управља возилом у саобраћају на путу:
а) не сме да има алкохола у крви,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml, ако не обавља јавни превоз лица, односно ствари.
0/3
VZC - 89
40. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за које је издата:
а) саобраћајна дозвола,
б) саобраћајна дозвола, регистарска таблица и регистрациона налепница,
в) потврда о техничкој исправности и регистрациони лист.
0/2
VZL - 2
41. Укупна маса до које може бити оптерећено прикључно возило из скупа возила одређује се:
а) на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила и декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила,
б) само на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила,
в) само на основу декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила.
0/2
VZL - 54
42. На мопеду, односно мотоциклу, на задњој страни возила:
а) мора бити уграђено најмање једно стоп светло, тако да даје светлост црвене боје,
б) мора бити уграђено најмање једно стоп светло, тако да даје светлост жуте боје,
в) морају бити уграђена најмање два стоп светла, тако да даје светлост црвене боје.
0/2
VZL - 132
43. На моторном возилу уређај за давање звучних знакова:
а) не мора бити уграђен,
б) мора бити уграђен и изведен, као најмање један уређај, тако да даје једноличне звукове непроменљивог интензитета,
в) може бити уграђен и изведен, као најмање један уређај, тако да даје различите звукове променљивог интензитета.
0/2
VZL - 144
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se