Posledice nepoštovanja propisa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Pitanje Bodova/Kat
1. Непрописно поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња), као на слици, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од 30 до 60 дана и 15 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
2
2. За прекршаје из области безбедности саобраћаја може се изрећи заштитна мера забране управљања моторним возилом у трајању од:
а) најмање 30 дана до највише једне године,
б) најмање 3 месеца до највише једне године,
в) најмање 30 дана до шест месеци.
2
3. Ако се у ситуацији приказаној на слици не зауставите док лица улазе, односно излазе из трамваја, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора до 30 дана.
2
4. Возач који управља возилом,а нема возачку дозволу за категорију возила којом управља, осим у случају када је возачкој дозволи истекао рок важења, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 8 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
2
5. Возач који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина више од 2,00 mg/ml, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнена поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
2
6. Возач који одбије да се подвргне утврђивању присуства у организму алкохола и/или психоактивних супстанци помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.), казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнена поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
2
7. Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања његовог искључења из саобраћаја, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 10 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
2
8. Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возила из саобраћаја, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 10 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
2
9. Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања заштитне мере, односно мере безбедности, забране управљања моторним возилом, казниће се:
а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
2
10. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 140 km/h, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
2
A B C D
11. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 170 km/h, бићете кажњени:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 8 казнених поена,
в) новчаном казном од 15.000 динара.
2
A B C D
12. Ако се у ситуацији приказаној на слици, управљајући теретним возилом чија је највећа дозвољена маса 5.000 kg, након саобраћајног знака крећете брзином од 110 km/h, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
2
C
13. Возач који се у зони успореног саобраћаја креће брзином од 80 km/h, казниће се:
а) новчаном казном од 20.000 динара,
б) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
2
A B C D
14. Возач који се у зони школе у насељу, у 14:00 часова креће брзином од 100 km/h, казниће се:
а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 20.000 динара.
2
A B C D
15. Возач који ноћу управља возилом на неосветљеном делу пута, а нема укључено ниједно светло за осветљавање пута нити предње позиционо светло, казниће се:
а) новчаном казном од 3.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
2
16. Возач који не заустави возило испред пешачког прелаза на коме се налази најмање један пешак, када му је светлосним саобраћајним знаком или знаком овлашћеног службеног лица пролаз забрањен, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 динара до 20.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
2
18. Ако се, када управљате аутобусом којим се превозе путници, не зауставите пред прелазом пута преко железничке пруге, када се дају светлосни или звучни знаци који упозоравају на наилазак воза, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 6.000 динара до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
2
D
19. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, када не заустави возило, односно не обавести полицију, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
2
20. Ако за претицање користите зауставну траку, на мотопуту, бићете кажњени:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se